FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 156kWORD 46k
9.9.2016
PE589.603v01-00
 
B8-1016/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om Den Europæiske Unions sanktioner mod Rusland og forlængelse heraf


Marie-Christine Arnautu

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om Den Europæiske Unions sanktioner mod Rusland og forlængelse heraf  
B8-1016/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets afgørelse af 1. juli 2016 om at forlænge EU’s sanktioner mod den Russiske Føderation frem til januar 2017,

–  der henviser til beslutningerne vedtaget af den franske Nationalforsamling, det franske Senat og det cypriotiske parlament, af henholdsvis 28. april, 8. juni og 7. juli 2016, om ophævelse af sanktionerne,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at den ukrainske regering udviser ligeså meget, hvis ikke mere, uvilje end sin russiske modpart til at gennemføre Minsk II-aftalen af 12. februar 2015;

B.  der henviser til, at USA har tilsluttet sig forlængelsen af EU’s sanktioner, men samtidig har øget sine kommercielle udvekslinger med Rusland til skade for medlemsstaterne;

C.  der henviser til, at den russiske embargo på en række europæiske fødevareprodukter, der er indført som svar på EU’s sanktioner, har været et hårdt og urimeligt slag mod mange europæiske producenter;

1.  anser det for afgørende at genetablere et afspændt forhold mellem Rusland og medlemsstaterne, af politiske såvel som økonomiske grunde;

2.  opfordrer derfor Rådet til hurtigst muligt at tage sin afgørelse af 1. juli 2016 op til revision;

3.  udtrykker sine indstændige forhåbninger om, at EU snarest vil hæve sine sanktioner mod Rusland.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik