PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 149kWORD 47k
9.9.2016
PE589.603v01-00
 
B8-1016/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Euroopan unionin Venäjän vastaisista pakotteista ja niiden jatkamisesta


Marie-Christine Arnautu

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Euroopan unionin Venäjän vastaisista pakotteista ja niiden jatkamisesta  
B8-1016/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 1. heinäkuuta 2016 tehdyn neuvoston päätöksen jatkaa Euroopan unionin Venäjän vastaisia pakotteita tammikuuhun 2017 asti,

–  ottaa huomioon Ranskan kansalliskokouksen 28. huhtikuuta 2016, Ranskan senaatin 8. kesäkuuta 2016 ja Kyproksen parlamentin 7. heinäkuuta hyväksymät päätöslauselmat, joissa pyydetään pakotteiden lopettamista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Ukrainan hallitus on yhtä haluton tai haluttomampi kuin venäläinen kumppaninsa noudattamaan 12. helmikuuta 2015 tehtyä Minsk II -sopimusta;

B.  ottaa huomioon, että Yhdysvallat tukee unionin pakotteiden jatkamista samaan aikaan, kun se jäsenvaltioiden etujen vastaisesti lisää kaupankäyntiään Venäjän kanssa;

C.  ottaa huomioon, että useita eurooppalaisia elintarvikkeita koskeva Venäjän kauppasaarto, josta päätettiin reaktiona unionin pakotteille, on kova ja epäoikeudenmukainen isku monille eurooppalaisille tuottajille;

1.  pitää välttämättömänä luoda levollinen ilmapiiri Venäjän ja jäsenvaltioiden välille sekä poliittisista että taloudellisista syistä;

2.  kehottaa tästä syystä neuvostoa tarkastelemaan nopeasti uudelleen 1. huhtikuuta 2016 tekemäänsä päätöstä;

3.  kehottaa lopettamaan nopeasti unionin Venäjän vastaiset pakotteet.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö