FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 154kWORD 46k
9.9.2016
PE589.603v01-00
 
B8-1016/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om EU:s sanktioner mot Ryssland och förlängningen av dem


Marie-Christine Arnautu

Förslag till Europaparlamentets resolution om EU:s sanktioner mot Ryssland och förlängningen av dem  
B8-1016/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets beslut av den 1 juli 2016 om att förlänga EU:s sanktioner mot Ryssland till januari 2017,

–  med beaktande av nationalförsamlingens, den franska senatens och det cypriotiska parlamentets resolutioner av den 28 april, den 8 juni respektive den 7 juli 2016, i vilka man kräver att sanktionerna hävs,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den ukrainska regeringen visar lika stor, om inte större, ovilja som sin ryska motpart att tillämpa Minsk II-avtalet av den 12 februari 2015.

B.  Förenta staterna stöder förlängningen av EU:s sanktioner samtidigt som de intensifierar sina handelsförbindelser med Ryssland, på bekostnad av medlemsstaterna.

C.  Det ryska embargot mot flera europeiska livsmedelsprodukter, som infördes som ett svar på EU:s sanktioner, slår hårt och är orättvist mot många europeiska producenter.

1.  Europaparlamentet anser att det är oumbärligt att återupprätta ett fredligt klimat mellan Ryssland och medlemsstaterna, av såväl politiska som ekonomiska skäl.

2.  Europaparlamentet uppmanar därför rådet att snabbt se över sitt beslut av den 1 juli 2016.

3.  Europaparlamentet vill se att EU:s sanktioner mot Ryssland hävs snarast.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy