ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 158kWORD 47k
19.9.2016
PE589.604v01-00
 
B8-1017/2016

az eljárási szabályzat 133. cikke alapján


az újrahasznosítást támogató politikáról


Dominique Bilde

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány az újrahasznosítást támogató politikáról  
B8-1017/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 98/2008/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

A.  mivel az újrahasznosítás és a hulladékkezelés munkahelyteremtésben játszott szerepét alábecsülik;

B.  mivel az újrahasznosítás kedvez az olyan helyben létrehozható, fenntartható munkahelyeknek, ahol tiszteletben tartják a férfiak és nők közötti egyenlőséget, valamint elősegíti a hátrányos helyzetű és fogyatékossággal élő személyek beilleszkedését;

C.  mivel a megelőzést, az újrafelhasználást és az újrahasznosítást előnyben kell részesíteni a hulladékok energetikai hasznosításával vagy ártalmatlanításával szemben;

1.  kéri a Bizottságot, hogy támogassa a fenntartható, újrafelhasználható vagy újrahasznosítható termékekkel kapcsolatos kutatást és technológiákat;

2.  ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy nyújtsanak támogatást a települések számára a nemzeti és európai jogszabályokban foglalt célok, különösen az 50%-ot meghaladó újrahasznosítási arány teljesítése érdekében;

3.  bátorítja a Bizottságot, hogy folytassa a polgárok figyelmének felhívását az újrahasznosítás környezetvédelmi, szociális és gazdasági kérdéseire, valamint érje el, hogy az európai intézményekben szisztematikusan újrahasznosított termékeket, anyagokat és papírt használjanak és így mutassanak jó példát;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak és a tagállamoknak.

 

(1)

HL L 311., 2008.11.22., 3. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat