PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 376kWORD 48k
19.9.2016
PE589.604v01-00
 
B8-1017/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la o politică de promovare a reciclării


Dominique Bilde

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la o politică de promovare a reciclării  
B8-1017/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive(1),

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât reciclarea și gestionarea deșeurilor reprezintă un mijloc de creare de locuri de muncă încă subestimat;

B.  întrucât reciclarea favorizează ocuparea forței de muncă la nivel local, durabilă și care respectă egalitatea între femei și bărbați și contribuie la integrarea persoanelor defavorizate și a celor cu dizabilități;

C.  întrucât prevenirea, reutilizarea și reciclarea trebuie să aibă prioritate în fața valorificării energetice a deșeurilor sau a eliminării acestora,

1.  solicită Comisiei să promoveze cercetarea și tehnologiile în domeniul produselor durabile, reutilizabile sau reciclabile;

2.  încurajează Comisia și statele membre să ofere sprijin autorităților locale pentru a atinge obiectivele stabilite de legislațiile naționale și europene, în special rata de reciclare de peste 50 %;

3.  încurajează Comisia să îi sensibilizeze mai mult pe cetățeni cu privire la mizele sociale, economice și legate de mediu ale reciclării și să folosească în mod sistematic în instituțiile europene produse, materiale și hârtie reciclate, pentru a servi drept exemplu;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului și statelor membre.

 

(1)

JO L 312, 22.11.2008, p. 3.

Notă juridică - Politica de confidențialitate