Предложение за резолюция - B8-1019/2016Предложение за резолюция
B8-1019/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно борбата с изоставянето на животни и стимулирането на зоомагазините да приютяват изоставени домашни любимци с оглед на тяхната продажба

30.8.2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността

Доминик Билд

B8-1019/2016

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно борбата с изоставянето на животни и стимулирането на зоомагазините да приютяват изоставени домашни любимци с оглед на тяхната продажба

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че ежегодно само във Франция се изоставят 60 000 животни;

Б.  като има предвид, че Франция държи рекорда на Европа по брой на изоставени котки и кучета и че поради липса на средства и места приютите за животни не могат да поемат повече;

В.  като има предвид, че голям брой лица предпочитат да купуват домашни любимци в зоомагазин или по интернет, като е известно, че голям брой от продаваните в зоомагазини животни произхождат от трафик, за който трябва да се посочи, че заема трето място в света и че във Франция се внасят незаконно около 100 000 кученца и котенца годишно;

1.  приканва Комисията да насърчи държавите членки да добавят към специфичните условия за зоомагазините задължението да предоставят на разположение няколко бокса за настаняване на кучета и котки от приютите и да предлагат тези животни за продан;

2.  насърчава Комисията да се бори по-твърдо с незаконния трафик на домашни любимци;

3.  приканва Комисията да стартира кампания за осведомяване с цел избягване на изоставянето на домашни животни;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета и на държавите членки.