Forslag til beslutning - B8-1019/2016Forslag til beslutning
B8-1019/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om bekæmpelse af dumping af dyr og tilskyndelse af dyrehandlere til at tage imod dumpede husdyr med henblik på salg

30.8.2016

jf. forretningsordenens artikel 133

Dominique Bilde

B8-1019/2016

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om bekæmpelse af dumping af dyr og tilskyndelse af dyrehandlere til at tage imod dumpede husdyr med henblik på salg

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at 60 000 dyr hvert år dumpes, alene i Frankrig;

B.  der henviser til, at Frankrig har Europarekord i antallet af dumpede katte og hunde, og at dyreherbergene, der mangler midler og plads, er fyldte;

C.  der henviser til, at mange mennesker foretrækker at købe husdyr i dyrehandler eller på internettet, selv om dyrene, der sælges i dyrehandler, ofte er genstand for ulovlig handel med dyr, som, det bør bemærkes, udgør verdens tredjestørste illegale industri, og at næsten 100 000 hundehvalpe og kattekillinger importeres ulovligt i Frankrig hvert år;

1.  opfordrer Kommissionen til at tilskynde medlemsstaterne til at forpligte dyrehandler til at modtage hunde og katte fra dyreherberg og udbyde disse dyr til salg;

2.  opfordrer indtrængende Kommissionen til mere ihærdig bekæmpelse af ulovlig handel med husdyr;

3.  opfordrer Kommissionen til at iværksætte en oplysningskampagne for at forebygge dumping af husdyr;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne.