Päätöslauselmaesitys - B8-1019/2016Päätöslauselmaesitys
B8-1019/2016

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS lemmikkieläinten hylkäämisen torjunnasta ja eläinkauppojen kannustamisesta ottamaan vastaan hylättyjä lemmikkieläimiä myyntitarkoituksessa

30.8.2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti

Dominique Bilde

B8-1019/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys lemmikkieläinten hylkäämisen torjunnasta ja eläinkauppojen kannustamisesta ottamaan vastaan hylättyjä lemmikkieläimiä myyntitarkoituksessa

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että pelkästään Ranskassa hylätään vuosittain 60 000 eläintä;

B.  ottaa huomioon, että Ranskalla on hallussaan hylättyjen kissojen ja koirien Euroopan ennätys, ja koska resursseja ja tiloja ei ole, lemmikkieläinsuojat ovat täynnä;

C.  ottaa huomioon, että monet ostavat lemmikkieläimiä mieluummin lemmikkieläinkaupoista tai internetistä, mutta on syytä tietää, että lemmikkieläinkaupoissa myytävistä eläimistä suurimman osan taustalla on maailman kolmanneksi tuottoisin salakuljetusala, ja että Ranskaan tuodaan laittomasti lähes 100 000 koiran- ja kissanpentua vuosittain;

1.  pyytää komissiota, että se kehottaa jäsenvaltioita lisäämään eläinkauppoja koskeviin vaatimuksiin velvollisuuden tehdä tilaa kulkukoirien ja -kissojen vastaanottamiselle ja ottaa nämä eläimet myyntiin;

2.  kehottaa komissiota torjumaan voimakkaammin laitonta lemmikkieläinkauppaa;

3.  pyytää komissiota käynnistämään valistuskampanjan, jonka avulla voidaan estää lemmikkieläinten hylkääminen;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioille.