Prijedlog rezolucije - B8-1019/2016Prijedlog rezolucije
B8-1019/2016

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o borbi protiv napuštanja životinja i poticanju trgovina kućnim ljubimcima da prihvaćaju napuštene ljubimce radi njihove prodaje

30.8.2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika

Dominique Bilde

B8-1019/2016

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o borbi protiv napuštanja životinja i poticanju trgovina kućnim ljubimcima da prihvaćaju napuštene ljubimce radi njihove prodaje

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da svake godine samo u Francuskoj biva napušteno 60 000 životinja;

B.  budući da Francuska drži europski rekord po broju napuštenih mačaka i pasa te da su zbog nedostatka sredstava i prostora skloništa za napuštene životinje prekapacitirana;

C.  budući da mnogi ljudi pri kupnji kućnih ljubimaca prednost daju trgovinama kućnim ljubimcima ili internetskim trgovinama i budući da životinje koje se ondje prodaju često potječu iz kanala nezakonite trgovine životinjama, a valja napomenuti da ta trgovina po svojoj veličini zauzima treće mjesto na svijetu među ilegalnim trgovinama, kao i da se svake godine u Francusku nezakonitim putevima uveze gotovo 100 000 mladunaca mačaka i pasa;

1.  traži od Komisije da potakne države članice da među minimalne tehničke uvjete za trgovine kućnim ljubimcima dodaju obavezu prema kojoj one moraju raspolagati s više boksova za prihvat pasa i mačaka iz skloništâ za nezbrinute životinje i te životinje ponuditi na prodaju;

2.  potiče Komisiju da uloži veće napore u borbu protiv nezakonite trgovine kućnim ljubimcima;

3.  traži od Komisije da pokrene kampanju za podizanje razine svijesti o tom pitanju kako bi se izbjeglo napuštanje kućnih ljubimaca;

4.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću i državama članicama.