Prijedlog rezolucije - B8-1019/2016Prijedlog rezolucije
B8-1019/2016

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o borbi protiv napuštanja životinja i poticanju trgovina kućnim ljubimcima da prihvaćaju napuštene ljubimce radi njihove prodaje

  30.8.2016

  podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika

  Dominique Bilde

  B8-1019/2016

  Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o borbi protiv napuštanja životinja i poticanju trgovina kućnim ljubimcima da prihvaćaju napuštene ljubimce radi njihove prodaje

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

  A.  budući da svake godine samo u Francuskoj biva napušteno 60 000 životinja;

  B.  budući da Francuska drži europski rekord po broju napuštenih mačaka i pasa te da su zbog nedostatka sredstava i prostora skloništa za napuštene životinje prekapacitirana;

  C.  budući da mnogi ljudi pri kupnji kućnih ljubimaca prednost daju trgovinama kućnim ljubimcima ili internetskim trgovinama i budući da životinje koje se ondje prodaju često potječu iz kanala nezakonite trgovine životinjama, a valja napomenuti da ta trgovina po svojoj veličini zauzima treće mjesto na svijetu među ilegalnim trgovinama, kao i da se svake godine u Francusku nezakonitim putevima uveze gotovo 100 000 mladunaca mačaka i pasa;

  1.  traži od Komisije da potakne države članice da među minimalne tehničke uvjete za trgovine kućnim ljubimcima dodaju obavezu prema kojoj one moraju raspolagati s više boksova za prihvat pasa i mačaka iz skloništâ za nezbrinute životinje i te životinje ponuditi na prodaju;

  2.  potiče Komisiju da uloži veće napore u borbu protiv nezakonite trgovine kućnim ljubimcima;

  3.  traži od Komisije da pokrene kampanju za podizanje razine svijesti o tom pitanju kako bi se izbjeglo napuštanje kućnih ljubimaca;

  4.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću i državama članicama.