Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-1019/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-1019/2016

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl kovos su gyvūnų palikimu be globos ir gyvūnų parduotuvių skatinimo priimti beglobius gyvūnus siekiant juos parduoti

30.8.2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį

Dominique Bilde

B8-1019/2016

Europos Parlamento rezoliucija dėl kovos su gyvūnų palikimu be globos ir gyvūnų parduotuvių skatinimo priimti beglobius gyvūnus siekiant juos parduoti

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi vien tik Prancūzijoje kasmet be globos paliekama apie 60 000 gyvūnų;

B.  kadangi Prancūzija yra šalis, kurioje be globos paliekama daugiausia kačių ir šunų Europoje ir dėl lėšų ir vietų stokos gyvūnų prieglaudos yra perpildytos;

C.  kadangi daugelis asmenų yra labiau linkę naminius gyvūnus pirkti gyvūnų parduotuvėse arba internetu ir turint omenyje tai, kad daug gyvūnų parduotuvėse parduodamų gyvūnų gaunama iš neteisėtos prekybos (reikia pastebėti, kad ši neteisėta prekyba yra trečioji pagal dydį neteisėta prekyba pasaulyje), ir kad į Prancūziją kasmet neteisėtai importuojama beveik 100 000 šuniukų ir kačiukų;

1.  prašo Komisijos skatinti valstybes nares į gyvūnų parduotuvėms taikomas sąlygas įtraukti prievolę turėti keletą aptvarų, į kuriuos jos priimtų šunis ir kates iš gyvūnų prieglaudų, ir siūlyti šiuos šunis ir kates įsigyti;

2.  skatina Komisiją griežčiau kovoti su neteisėta prekyba naminiais gyvūnais;

3.  prašo Komisijos surengti informuotumo didinimo kampaniją siekiant išvengti naminių gyvūnų palikimo be globos;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir valstybėms narėms.