Rezolūcijas priekšlikums - B8-1019/2016Rezolūcijas priekšlikums
B8-1019/2016

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par cīņu pret dzīvnieku pamešanu un zooveikalu mudināšanu pieņemt pamestus mājdzīvniekus nolūkā tos pārdot

  30.8.2016

  iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu

  Dominique Bilde

  B8-1019/2016

  Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret dzīvnieku pamešanu un zooveikalu mudināšanu pieņemt pamestus mājdzīvniekus nolūkā tos pārdot

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

  A.  tā kā Francijā vien katru gadu tiek pamesti 60 000 dzīvnieku;

  B.  tā kā Francijā ir Eiropā lielākais pamestu kaķu un suņu skaits un līdzekļu un vietas trūkuma dēļ patversmes ir pārpildītas;

  C.  tā kā daudzi cilvēki labprātāk pērk mājdzīvniekus zooveikalā vai internetā un dzīvnieki, ko pārdod zooveikalos, bieži vien tur nonāk nelegālas tirdzniecības rezultātā, ir jānorāda, ka tā ir trešā lielākā nelegālās tirdzniecības nozare pasaulē un ka katru gadu Francijā nelegāli ieved gandrīz 100 000 kucēnu un kaķēnu,

  1.  aicina Komisiju mudināt dalībvalstis noteikt zooveikaliem pienākumu paredzēt vietu no patversmēm nākušiem suņiem un kaķiem un tos piedāvāt pārdošanai;

  2.  mudina Komisiju aktīvāk cīnīties pret mājdzīvnieku nelikumīgu tirdzniecību;

  3.  aicina Komisiju sākt izglītošanas kampaņu, lai novērstu mājdzīvnieku pamešanu;

  4.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai un Padomei, kā arī dalībvalstu parlamentiem.