Projekt rezolucji - B8-1019/2016Projekt rezolucji
B8-1019/2016

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie przeciwdziałania porzucaniu zwierząt i zachęcania sklepów zoologicznych do przygarniania porzuconych zwierząt domowych w celu ich sprzedaży

30.8.2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu

Dominique Bilde

B8-1019/2016

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie przeciwdziałania porzucaniu zwierząt i zachęcania sklepów zoologicznych do przygarniania porzuconych zwierząt domowych w celu ich sprzedaży

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że co roku w samej tylko Francji zostaje porzuconych 60 tys. zwierząt;

B.  mając na uwadze, że Francja dzierży rekord Europy w liczbie porzuconych kotów i psów oraz że z powodu braku środków i miejsc schroniska są przepełnione;

C.  mając na uwadze, że wiele osób woli kupować zwierzęta domowe sklepach zoologicznych lub w internecie, a przecież zwierzęta sprzedawane w sklepach zoologicznych pochodzą w znacznej mierze z nielegalnego handlu, który – co trzeba zaznaczyć – jest trzecim pod względem skali na świecie, oraz że corocznie do Francji wwozi się nielegalnie prawie 100 tys. szczeniąt i kociąt;

1.  zwraca się do Komisji o zachęcanie państw członkowskich do włączenia do listy obowiązków sklepów zoologicznych udostępniania pewnej liczby boksów psom i kotom ze schronisk oraz do oferowania tych zwierząt w sprzedaży;

2.  zachęca Komisję do bardziej stanowczego zwalczania nielegalnego handlu zwierzętami domowymi;

3.  zwraca się do Komisji o rozpoczęcie kampanii społecznej mającej na celu zmniejszenie liczby przypadków porzucania zwierząt domowych;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie i państwom członkowskim.