Propunere de rezoluţie - B8-1019/2016Propunere de rezoluţie
B8-1019/2016

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la lupta împotriva abandonării animalelor și stimularea magazinelor de animale de companie pentru a primi animale domestice abandonate în vederea vânzării acestora

30.8.2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură

Dominique Bilde

B8-1019/2016

Propunere de rezoluție a Parlamentului european referitoare la lupta împotriva abandonării animalelor și stimularea magazinelor de animale de companie pentru a primi animale domestice abandonate în vederea vânzării acestora

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, numai în Franța sunt abandonate 60 000 de animale anual;

B.  întrucât în Franța se înregistrează cel mai mare număr de pisici și de câini abandonați din Europa și, din lipsă de mijloace și de locuri, adăposturile sunt saturate;

C.  întrucât un număr mare de persoane preferă să cumpere animale domestice din magazinele de animale de companie sau de pe internet, în condițiile în care animalele vândute în magazinele de animale de companie provin în mare parte din traficul cu animale, despre care trebuie menționat că ocupă al treilea loc la nivel mondial, și întrucât în jur de 100 000 de căței și pisici sunt importate ilegal în Franța, în fiecare an,

1.  solicită Comisiei să încurajeze statele membre să adauge în caietul de sarcini al magazinelor de animale de companie obligația de a pune la dispoziție mai multe spații pentru a le oferi adăpost câinilor și pisicilor și pentru a propune aceste animale spre vânzare;

2.  încurajează Comisia să lupte mai ferm împotriva traficului ilegal cu animale domestice;

3.  solicită Comisiei să lanseze o campanie de sensibilizare pentru a evita abandonarea animalelor domestice;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului și statelor membre.