Predlog resolucije - B8-1019/2016Predlog resolucije
B8-1019/2016

PREDLOG RESOLUCIJE o boju proti zapustitvi živali in o spodbujanju trgovin s hišnimi živalmi, da bi zapuščene hišne živali sprejele za prodajo

30.8.2016

v skladu s členom 133 Poslovnika

Dominique Bilde

B8-1019/2016

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o boju proti zapustitvi živali in o spodbujanju trgovin s hišnimi živalmi, da bi zapuščene hišne živali sprejele za prodajo

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker je samo v Franciji vsako leto zapuščenih 60.000 živali;

B.  ker je Francija prva v Evropi po številu zapuščenih mačk in psov in ker so zavetišča za živali zaradi pomanjkanja sredstev in prostora natrpana;

C.  ker številne osebe hišne živali ponavadi kupujejo v trgovinah s hišnimi živalmi ali na spletu, pri čemer živali, ki so v prodaji v omenjenih trgovinah, pogosto izvirajo iz nezakonite trgovine z živalmi, ki je po obsegu tretja na svetu, v Francijo pa je vsako leto nezakonito uvoženih skoraj 100.000 mladih psov in mačk;

1.  poziva Komisijo, naj države članice spodbudi, da bi od trgovin z živalmi zahtevale, da dajo na voljo več prostora za sprejem psov in mačk iz zavetišč in da te živali ponudijo za prodajo;

2.  jo spodbuja, naj okrepi boj proti nezakoniti trgovini s hišnimi živalmi;

3.  jo poziva, naj začne kampanjo ozaveščanja, da bi preprečili zapuščanje hišnih živali;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu in državam članicam.