Förslag till resolution - B8-1019/2016Förslag till resolution
B8-1019/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om kampen mot övergivande av djur och incitament för djuraffärer att ta emot övergivna husdjur för att sälja dem

30.8.2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen

Dominique Bilde

B8-1019/2016

Förslag till Europaparlamentets resolution om kampen mot övergivande av djur och incitament för djuraffärer att ta emot övergivna husdjur för att sälja dem

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Varje år överges 60 000 djur bara i Frankrike.

B.  Frankrike har flest övergivna katter och hundar i Europa, och djurhemmen kan inte ta emot fler på grund av resurs- och platsbrist.

C.  Många människor föredrar att köpa husdjur från en djuraffär eller på internet, men då ska man veta att många djur som säljs i djuraffärerna kommer från olaglig handel, och att denna industri utgör den tredje största i världen. Nästan 100 000 hundvalpar och kattungar importeras illegalt varje år i Frankrike.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra medlemsstaterna att ställa krav på djuraffärerna att göra plats för hundar och katter från djurhem och att erbjuda dessa djur till försäljning.

2.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att ta hårdare tag mot den olagliga handeln med husdjur.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att starta en informationskampanj för att förebygga att husdjur överges.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaterna.