FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 153kWORD 47k
20.9.2016
PE589.608v01-00
 
B8-1021/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om neonatal sundhed


Dominique Bilde

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om neonatal sundhed  
B8-1021/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at der i EU hvert år er to millioner spontane aborter, 50 000 dødfødte eller babyer, der dør, inden de fylder et år, 90 000 babyer med fosterskader og 500 000 for tidlige fødsler;

B.  der henviser til, at andelen af perinatale og neonatale komplikationer er steget i mange lande, hvilket øger risikoen for alvorlige sygdomme i voksenlivet;

C.  der henviser til, at halvdelen af alle dødfødsler og for tidlige fødsler ikke kan forklares;

1.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at medtage perinatalogi og neonatalogi blandt forskningsprioriteter i Europa og til at støtte forskning på disse områder;

2.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at oprette et register over udveksling af oplysninger og bedste praksis med henblik på at fremme fødselspolitikker, forbedre kvaliteten af sundhedsydelserne og værne om livet;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik