Päätöslauselmaesitys - B8-1021/2016Päätöslauselmaesitys
B8-1021/2016

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS vastasyntyneiden terveydestä

  20.9.2016

  työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti

  Dominique Bilde

  B8-1021/2016

  Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys vastasyntyneiden terveydestä

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

  A.  ottaa huomioon, että EU:ssa tapahtuu joka vuosi kaksi miljoonaa keskenmenoa, 50 000 vauvaa syntyy kuolleena tai kuolee ensimmäisen elinvuotensa aikana, 90 000 vauvalla on vakavia synnynnäisiä kehityshäiriöitä ja 500 000 raskautta päättyy ennenaikaisesti;

  B.  ottaa huomioon, että perinataalikomplikaatiot ja vastasyntyneiden komplikaatiot ovat lisääntyneet monissa maissa, mikä lisää vaikeiden sairauksien riskiä aikuisiässä;

  C.  ottaa huomioon, että puolelle sikiökuolemista ja ennenaikaisista syntymistä ei löydy selitystä;

  1.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sisällyttämään perinatologian ja neonatologian Euroopassa tehtävän tutkimuksen painopistealoihin ja tukemaan tutkimusta näillä aloilla;

  2.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita perustamaan tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtamista varten rekisterin, jonka avulla edistetään syntymään liittyviä toimintapolitiikoita, parannetaan hoidon laatua ja puolustetaan ihmiselämää;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioille.