Prijedlog rezolucije - B8-1021/2016Prijedlog rezolucije
B8-1021/2016

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o zdravlju novorođenčadi

  20.9.2016

  podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika

  Dominique Bilde

  B8-1021/2016

  Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o zdravlju novorođenčadi

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

  A.  budući da je u EU-u svake godine zabilježeno dva milijuna spontanih pobačaja, 50 000 mrtvorođene djece ili djece koja preminu prije navršenih godinu dana, 90 000 slučajeva djece s urođenim manama i 500 000 prijevremenih poroda;

  B.  budući da je u mnogim državama porasla stopa perinatalnih i neonatalnih komplikacija, zbog kojih u odrasloj dobi postoji veći rizik od teškog obolijevanja;

  C.  budući da nema objašnjenja za polovicu slučajeva fetalne smrti i prijevremenih poroda;

  1.  od Komisije i država članica traži da perinatologiju i neonatologiju uvrste među prioritetne teme istraživanja u Europi te da u tim područjima podrže provođenje istraživanja;

  2.  od Komisije i država članica traži da uvedu sustav za razmjenu informacija i dobrih praksi kako bi podržale natalne politike, poboljšale kvalitetu zdravstvene skrbi i stale u obranu života;

  3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću i državama članicama.