Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-1021/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-1021/2016

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl naujagimių sveikatos

  20.9.2016

  pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį

  Dominique Bilde

  B8-1021/2016

  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl naujagimių sveikatos

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

  A.  kadangi kasmet Europos Sąjungoje įvyksta du milijonai persileidimų, 50 000 kūdikių gimsta negyvi arba miršta pirmaisiais gyvenimo metais, 90 000 kūdikių turi apsigimimų ir 500 000 nėštumų baigiasi priešlaikiniu gimdymu;

  B.  kadangi perinatalinių ir neonatalinių komplikacijų padaugėjo daugelyje šalių, dėl to padidėjo ir suaugusiųjų sunkių ligų rizika;

  C.  kadangi pusė visų vaisiaus mirčių ir priešlaikinio gimdymo atvejų nėra išaiškinama;

  1.  prašo Komisijos ir valstybių narių, kad perinatologija ir neonatologija būtų laikomos Europos mokslinių tyrimų prioritetinėmis sritimis, ir remti šių sričių mokslinius tyrimus;

  2.  prašo Komisijos ir valstybių narių sukurti keitimosi informacija ir geros praktikos pavyzdžiais registrą, siekiant remti su naujagimiais susijusias politikos priemones, gerinti priežiūros kokybę ir apsaugoti gyvybę;

  3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir valstybėms narėms.