Rezolūcijas priekšlikums - B8-1021/2016Rezolūcijas priekšlikums
B8-1021/2016

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par jaundzimušo veselību

  20.9.2016

  iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu

  Dominique Bilde

  B8-1021/2016

  Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jaundzimušo veselību

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

  A.  tā kā katru gadu Eiropas Savienībā ir divi miljoni spontāno abortu, 50 000 zīdaiņu piedzimst nedzīvi vai mirst savā pirmajā dzīves gadā, 90 000 zīdaiņu ir smagas iedzimtas anomālijas un vēl 500 000 dzimst neiznēsāti;

  B.  tā kā daudzās valstīs ir paaugstinājies perinatālo un neonatālo komplikāciju īpatsvars, un līdz ar to lielāks ir kļuvis nopietnu saslimšanu risks pieaugušo vecumā;

  C.  tā kā pusei no visiem augļa nāves un priekšlaicīgu dzemdību gadījumiem nav iespējams rast skaidrojumu,

  1.  prasa, lai Komisija un dalībvalstis noteiktu, ka perinatoloģija un neonatoloģija arī ir galvenās pētniecības prioritātes Eiropā, un lai tās atbalstītu pētniecību šajās jomās;

  2.  pieprasa Komisijai un dalībvalstīm izveidot reģistru, kas nodrošinātu informācijas un labas prakses apmaiņu, tā sekmējot dzimstības politikas īstenošanu, paaugstinot veselības aprūpes kvalitāti un aizsargājot dzīvību;

  3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, Padomei un dalībvalstīm.