Návrh usnesení - B8-1044/2016Návrh usnesení
B8-1044/2016

  NÁVRH USNESENÍ o podmínkách v chovech hovězího dobytka

  13.9.2016

  předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu

  Sophie Montel, Florian Philippot

  B8-1044/2016

  Návrh usnesení Evropského parlamentu o podmínkách v chovech hovězího dobytka

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k tomu, že sdružení ochránců zvířat poukázala na nepřijatelné praktiky v některých zařízeních pro chov volů;

  B.  vzhledem k tomu, že jen ve Francii se každoročně odchová 400 000 kusů hovězího dobytka, zejména kvůli masu;

  C.  vzhledem k tomu, že v některých zařízeních je hovězí dobytek chován v přeplněných budovách nebo příliš malých prostorech, který jim neumožňuje projevovat se přirozeným způsobem;

  D.  vzhledem k tomu, že je nutné učinit těmto praktikám přítrž, tím spíše, že existují náhradní řešení;

  1.  žádá Komisi, aby začala uvažovat o způsobu, jak by mohla být otázka hovězího dobytka začleněna do vnitrostátních strategií zlepšování životních podmínek zvířat.