Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-1044/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-1044/2016

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl galvijų auginimo sąlygų

  13.9.2016

  pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį

  Sophie Montel, Florian Philippot

  B8-1044/2016

  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl galvijų auginimo sąlygų

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

  A.  kadangi gyvūnų apsaugos organizacijos atskleidė, kad kai kuriose galvijų auginimo ūkiuose taikoma nepriimtina praktika;

  B.  kadangi kiekvienais metais vien Prancūzijoje išauginama 400 000 galvijų, daugiausia dėl jų mėsos;

  C.  kadangi kai kuriuose ūkiuose esama perpildytų pastatų arba pernelyg mažos erdvės, kur galvijams nesuteikiama natūraliam jų elgesiui reikiamos vietos;

  D.  kadangi būtina skubiai panaikinti tokią praktiką, juo labiau kad esama alternatyvų;

  1.  ragina Komisiją apsvarstyti kaip galvijų likimo klausimą įtraukti į nacionalines gyvūnų gerovės gerinimo strategijas.