Ontwerpresolutie - B8-1044/2016Ontwerpresolutie
B8-1044/2016

  ONTWERPRESOLUTIE over de omstandigheden in rundveehouderijen

  13.9.2016

  ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement

  Sophie Montel, Florian Philippot

  B8-1044/2016

  Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de omstandigheden in rundveehouderijen

  Het Europees Parlement,

  –  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

  A.  overwegende dat verenigingen voor dierenbescherming onaanvaardbare praktijken aan het licht hebben gebracht die gangbaar zijn in sommige rundveehouderijen;

  B.  overwegende dat er alleen al in Frankrijk jaarlijks 400 000 runderen worden gefokt, hoofdzakelijk voor hun vlees;

  C.  overwegende dat de stallen op sommige bedrijven overbevolkt zijn of de hokken te klein, waardoor de runderen niet voldoende ruimte hebben om hun natuurlijke gedrag te kunnen uiten;

  D.  overwegende dat het dringend nodig is een einde te maken aan deze praktijken, eens te meer omdat er alternatieven voorhanden zijn;

  1.  verzoekt de Commissie zich te beraden over de manier waarop het lot van runderen kan worden opgenomen in nationale strategieën ter verbetering van het dierenwelzijn.