Návrh uznesenia - B8-1044/2016Návrh uznesenia
B8-1044/2016

  NÁVRH UZNESENIA o podmienkach chovu hovädzieho dobytka

  13.9.2016

  predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku

  Sophie Montel, Florian Philippot

  B8-1044/2016

  Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o podmienkach chovu hovädzieho dobytka

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže združenia na ochranu zvierat odhalili neprijateľné praktiky, ktoré sa používajú v niektorých chovoch hovädzieho dobytka;

  B.  keďže len vo Francúzsku sa ročne odchová 400 000 miliónov kusov hovädzieho dobytka, predovšetkým na mäso;

  C.  keďže v niektorých podnikoch sú preplnené haly alebo príliš malé boxy, v ktorých hovädzí dobytok nemá priestor potrebný na prejavovanie svojho prirodzeného správania;

  D.  keďže je naliehavé, aby sa skoncovalo s týmito praktikami, keď navyše existujú náhradné riešenia;

  1.  žiada Komisiu, aby zvážila, akým spôsobom by bolo možné začleniť zaobchádzanie s hovädzím dobytkom do národných stratégií na zlepšenie životných podmienok zvierat.