Procedūra : 2016/2894(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1089/2016

Iesniegtie teksti :

B8-1089/2016

Debates :

PV 05/10/2016 - 14
CRE 05/10/2016 - 14

Balsojumi :

PV 06/10/2016 - 5.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0382

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 391kWORD 69k
4.10.2016
PE589.678v01-00
 
B8-1089/2016

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par Sīriju (2016/2894(RSP))


Manfred Weber PPE grupas vārdā
Gianni Pittella S&D grupas vārdā
Syed Kamall ECR grupas vārdā
Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā
Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā
David Borrelli EFDD grupas vārdā
GROZĪJUMI

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Sīriju (2016/2894(RSP))  
B8-1089/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Sīrijā ir pastiprinājusies karadarbība, jo īpaši Alepo, kas ir tikusi smagi bombardēta, un tostarp ir notikuši uzbrukumi arī medicīnas iestādēm; tā kā situācija ir dramatiski un strauji pasliktinājusies, par spīdi starptautiskās sabiedrības centieniem panākt karadarbības izbeigšanu;

B.  tā kā Eiropas Savienība ir viena no galvenajām humānās palīdzības nodrošinātājām cilvēkiem, kas mūk no līdz šim vēl nepieredzētas vardarbības un sabrukuma Sīrijā; tā kā starptautiskās vienotības trūkuma dēļ ir ievērojami grūtāk panākt risinājumu Sīrijas karam sarunu ceļā;

C.  tā kā ES būtu jāturpina attiecīgie centieni un kolektīvi Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos / Komisijas priekšsēdētāja vietnieces personā jāuzņemas lielāka mediatora loma Sīrijas miera procesā,

1.  stingri nosoda visus uzbrukumus civiliedzīvotājiem un civilai infrastruktūrai, Sīrijā notiekošo aplenkumu turpināšanos un nespēju nodrošināt humānās palīdzības piekļuvi tiem Sīrijas iedzīvotājiem, kuriem tā ir nepieciešama; pauž dziļas bažas par cilvēku ciešanām aplenktajās Alepo daļās un visā Sīrijā, kas skar daudzas sievietes un bērnus, kuriem nav piekļuve svarīgākajām humānās palīdzības precēm un kuriem ir izmisīgi nepieciešama pārtika, tīrs ūdens un zāles;

2.  pauž dziļu nožēlu un viennozīmīgu nosodījumu par nesenajiem uzbrukumiem humānās palīdzības konvojam un Alepo tuvumā izvietotajai Sarkanā pusmēness noliktavai, kas ir smagi un satraucoši starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumi un iespējams kara noziegums; piemin humānās palīdzības darbiniekus, kas gāja bojā, cenšoties palīdzēt Alepo un visas Sīrijas iedzīvotājiem un izsaka visdziļāko līdzjūtību bojāgājušo ģimenēm un draugiem; prasa saukt pie atbildības personas, kas ir vainīgas kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci;

3.  aicina visas konfliktā iesaistītās puses un jo īpaši Krieviju un Asada režīmu pārtraukt visus uzbrukumus civiliedzīvotājiem un civilai infrastruktūrai, tostarp ūdensapgādes un elektrības infrastruktūrai, īstenot ticamus un tūlītējus pasākumus karadarbības izbeigšanai, pārtraukt visus aplenkumus un ļaut humānās palīdzības organizācijām ātri, droši un netraucēti piekļūt visiem iedzīvotājiem, kuriem tā ir nepieciešama;

4.  atzinīgi vērtē Alepo paredzēto ES ārkārtas humanitāro ierosmi, kas papildus līdzekļu piešķiršanai steidzamām humanitārām vajadzībām paredz nodrošināt arī ievainoto un slimo iedzīvotāju medicīnisko evakuāciju no Alepo austrumdaļas, koncentrējoties uz sievietēm, bērniem un vecākiem cilvēkiem; mudina visas puses steidzami sniegt vajadzīgās atļaujas, lai varētu uzsākt humānās palīdzības piegādi un medicīnisko evakuāciju;

5.  mudina visus Starptautiskās Sīrijas atbalsta grupas dalībniekus atsākt sarunas, lai sekmētu stabila pamiera noslēgšanu, un pastiprināt darbu pie ilgtermiņa politiskā noregulējuma panākšanas Sīrijā; pilnībā atbalsta ANO īpašā sūtņa Staffan de Mistura centienus šajā jautājumā;

6.  aicina AP/PV no jauna censties panākt vienotu ES Sīrijas stratēģiju, kuras mērķis būtu sekmēt politiskā noregulējuma panākšanu Sīrijā, un kura paredzētu uzraudzības un izpildes nodrošināšanas rīkus, lai stiprinātu Starptautiskās Sīrijas atbalsta grupā panākto vienošanos un saistību ievērošanu;

7.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos / Komisijas priekšsēdētāja vietniecei, Padomei, Komisijai, ES dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Apvienoto Nāciju Organizācijai, Starptautiskās Sīrijas atbalsta grupas locekļiem un visām Sīrijas konfliktā iesaistītajām pusēm.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika