Procedură : 2016/2894(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1090/2016

Texte depuse :

B8-1090/2016

Dezbateri :

PV 05/10/2016 - 14
CRE 05/10/2016 - 14

Voturi :

PV 06/10/2016 - 5.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 384kWORD 68k
4.10.2016
PE589.679v01-00
 
B8-1090/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la Siria (2016/2894(RSP))


Gabriele Zimmer în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Siria (2016/2894(RSP))  
B8-1090/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Siria și la ofensiva ISIS, în special cele din 11 iunie 2015(1), 30 aprilie 2015(2), 12 februarie 2015(3) și 18 septembrie 2014(4),

–  având în vedere rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU,

–  având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite,

–  având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului,

–  având în vedere Convenția de la Geneva din 1951 privind refugiații și Protocolul din 1967 la aceasta,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

1.  condamnă ferm toate crimele comise împotriva populației civile în Siria; condamnă în termenii cei mai categorici încălcările sistematice ale drepturilor omului și ale dreptului umanitar internațional prin actele de terorism comise de așa-numitul Stat islamic și de alte grupări armate radicale împotriva poporului sirian, care pot fi considerate crime de război și crime împotriva umanității;

2.  face apel la toate părțile în conflict să înceteze imediat toate atacurile împotriva civililor și a infrastructurilor civile, cum ar fi cele de apă și de electricitate, să ridice toate asediile și să acorde acces liber și în condiții de siguranță personalului umanitar internațional; susține total apelurile Trimisului special al ONU de a înceta violența și a proteja civilii și infrastructura civilă, precum și de a opri necondiționat luptele timp de 48 de ore săptămânal pentru a permite accesul umanitar în Alep cel puțin pentru ONU și partenerii săi, precum și pentru a evacua persoanele rănite sau bolnave;

3.  solicită insistent tuturor părților să reia acordul de încetare a focului din 26 septembrie 2016;

4.  solicită UE să-și intensifice sprijinul internațional pentru numărul din ce în ce mai mare de refugiați; solicită eliberarea imediată de către ambasadele și birourile consulare ale statelor UE a unor vize umanitare pentru solicitanții de azil, precum și crearea unor programe obligatorii de relocare la nivelul UE, în locul programului voluntar de relocare propus de Consiliu, care este slab;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Președintelui Consiliului European, Președintelui Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, președinților și parlamentelor statelor membre, guvernului și parlamentului Republicii Arabe Siriene, Rusiei, Statelor Unite ale Americii, Iranului, Turciei, Secretarului General al Uniunii pentru Mediterana și Ligii Statelor Arabe.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0229.

(2)

JO C 346, 21.9.2016, p.103.

(3)

JO C 310, 25.8.2016, p. 35.

(4)

JO C 234, 28.6.2016, p. 25.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate