Predlog resolucije - B8-1090/2016Predlog resolucije
B8-1090/2016

PREDLOG RESOLUCIJE o Siriji

4.10.2016 - (2016/2894(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL

Postopek : 2016/2894(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-1090/2016
Predložena besedila :
B8-1090/2016
Sprejeta besedila :

B8-1090/2016

Resolucija Evropskega parlamenta o Siriji

(2016/2894(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v Siriji in ofenzivi Islamske države, zlasti z dne 11. junija 2015[1], 30. aprila 2015[2], 12. februarja 2015[3] in 18. septembra 2014[4],

–  ob upoštevanju ustreznih resolucij varnostnega sveta OZN,

–  ob upoštevanju Ustanovne listine Združenih narodov,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah,

–  ob upoštevanju Ženevske konvencije o beguncih iz leta 1951 ter njenega protokola iz leta 1967,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

1.  ostro obsoja vse zločine, zagrešene proti civilnemu prebivalstvu v Siriji; najostreje obsoja sistematične kršitve človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava, ki so posledica terorističnih dejanj tako imenovane Islamske države in drugih radikalnih oboroženih skupin proti prebivalstvu Sirije, kar utegnejo biti vojni zločini in zločini zoper človečnost;

2.  poziva vse sprte strani, naj nemudoma prenehajo napadati civilno prebivalstvo in infrastrukturo, vključno z vodno in električno infrastrukturo, naj sprejmejo ukrepe za prenehanje vsega obleganja, humanitarnim agencijam pa naj omogočijo nemoten in varen dostop; odločno podpira zahteve posebnega odposlanca OZN za prenehanje nasilja in zaščito civilnega prebivalstva in infrastrukture ter za tedensko 48-urno prekinitev bojev, da bi vsaj OZN in njihovim partnerjem omogočili humanitarni dostop do Alepa, ter evakuacijo ranjenih in bolnih;

3.  poziva vse strani, naj znova začnejo upoštevati sporazum o premirju, podpisan 26. septembra 2016;

4.  poziva EU, naj zagotovi večjo mednarodno pomoč povečanemu številu beguncev; poziva, naj veleposlaništva in konzularna predstavništva EU začnejo nemudoma izdajati humanitarne vizume prosilcem za azil, prav tako pa naj namesto šibkega prostovoljnega programa za preselitev, ki ga predlaga Svet, uvedejo obvezne programe za preselitev na ravni EU;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje predsedniku Evropskega sveta, predsedniku Komisije, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, predsednikom parlamentov držav članic, vladi in parlamentu Sirske arabske republike, Rusiji, Združenim državam Amerike, Iranu, Turčiji, generalnemu sekretarju Unije za Sredozemlje ter Ligi arabskih držav.