ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 458kWORD 47k
27.9.2016
PE589.680v01-00
 
B8-1091/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно борбата срещу детската порнография


Изабела Адинолфи

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно борбата срещу детската порнография  
B8-1091/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че на 23 август тази година вследствие на операция, свързана с производството, разпространението и споделянето на съдържащи детска порнография материали по интернет, която беше координирана от Европол и в която участваха, освен Италия, още 24 страни от Европейския съюз, бяха арестувани 75 души;

Б.  като има предвид, че до този резултат се достигна посредством анализа на информацията, обменяна от държавите в рамките на EMPACT – европейската мултидисциплинарна платформа за борба с основните заплахи в рамките на информационните технологии, сред които и посегателството над малолетни и непълнолетни лица онлайн,

В.  като има предвид, че в свой доклад от 2015 г. Европейската финансова коалиция срещу комерсиалната сексуална експлоатация на деца онлайн твърди, че материали, които се считат за детска порнография съгласно законодателството в някои държави членки, могат да бъдат законосъобразно публикувани в интернет в други държави членки, в които същите тези материали не се считат за незаконни;

Г.  като има предвид, че е от приоритетно значение да се установи самоличността на жертвите, за да се проследят извършителите на насилието и да се сложи край на техните деяния; като има предвид, че за тази цел е необходимо да се използват нови технологии за анализ на снимките и видеоматериалите, за да може въз основа на най-малките детайли да се установи контекстът или местоположението;

1.  приканва Комисията да разработи мерки, които да стимулират инвестициите в технологии, подпомагащи разследванията, свързани с детската порнография.

Правна информация - Политика за поверителност