ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 460kWORD 47k
14.9.2016
PE589.684v01-00
 
B8-1095/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно паричните преводи от развитите към най-слабо развитите страни


Софи Монтел, Флориан Филипо

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно паричните преводи от развитите към най-слабо развитите страни  
B8-1095/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че развиващите се страни, които се стремят да осъвременят паричната си политика, са изправени пред дефицит на механизми за предаване на промените в основните лихвени проценти на централната им банка;

Б.  като има предвид, че паричните преводи от развитите към най-слабо развитите страни затрудняват паричната политика на последните (Barajas et al., 2016 г.);

В.  като има предвид, че тези потоци значително се увеличиха от 80-те години на миналия век и достигнаха 588 милиарда щатски долара през 2015 г., което представлява 2% от БВП на всички страни с бързо развиваща се икономика;

Г.  като има предвид, че тези потоци повишават реалните ефективни валутни курсове и по този начин влошават конкурентоспособността на страните с бързо развиваща се икономика;

Д.  като има предвид, че тези парични преводи ощетяват също така развитите страни, тъй като става въпрос за изтичане на парични средства, които не се изразходват или спестяват в приемащите имигранти страни;

1.  изисква от Комисията и Съвета да спрат да изискват увеличаване на миграционните потоци към държавите – членки на ЕС;

2.  изисква от държавите членки да гарантират регулирането на тези парични преводи.

Правна информация - Политика за поверителност