ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 454kWORD 47k
12.4.2016
PE589.692v01-00
 
B8-1103/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно закриването на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд


Софи Монтел, Флориан Филипо

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно закриването на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд  
B8-1103/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че през 2014 г. разходите за Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд възлизат на над 20 милиона евро;

Б.  като има предвид, че ползата от тази фондация не е очевидна и следва да бъде доказана;

В.  като има предвид, в заключение, че политиката в областта на подобряването на условията на живот и труд може да бъде провеждана пълноценно на равнището на държавите членки;

1.  призовава Комисията да разгледа възможностите за евентуално закриване на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд и последиците от него.

Правна информация - Политика за поверителност