ONTWERPRESOLUTIE
PDF 154kWORD 47k
1.6.2016
PE589.694v01-00
 
B8-1105/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over kernenergie


Dominique Bilde

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over kernenergie  
B8-1105/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de kernenergiesector rechtstreeks werkgelegenheid biedt aan 120 000 personen in Frankrijk en dat het totale aantal directe, indirecte en afgeleide banen op 410 000 wordt geschat;

B.  overwegende dat de kosten van kernenergie momenteel de laagste zijn van alle energiebronnen (uranium, vervoer, laag oppervlaktegebruik, enz.);

C.  overwegende dat de hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie en zonne-energie, sociale en milieudumping (uit Azië) in de hand werken, extreem hoge subsidies ontvangen en niet onophoudelijk energie leveren vanwege de afhankelijkheid ervan van klimatologische omstandigheden;

D.  overwegende dat andere energiebronnen, zoals steenkool en bruinkool, zeer vervuilend zijn en volgens schattingen leiden tot bijna 22 000 sterfgevallen in Europa en 1 000 in Frankrijk, en bovendien verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van meer dan 300 miljoen ton CO2;

1.  verzoekt de Commissie een duidelijke en onafhankelijk studie te ondernemen naar de voordelen van kernenergie en de verbeteringen die moeten worden gemaakt in termen van veiligheid en de investeringen die moeten worden gedaan;

2.  verzoekt de Commissie de subsidies voor hernieuwbare energiebronnen en de andere vervuilende energiebronnen te beëindigen om deze middelen te kunnen gebruiken voor de noodzakelijke investeringen in kernenergie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie met de namen van de ondertekenaars te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de lidstaten.

Juridische mededeling - Privacybeleid