Prijedlog rezolucije - B8-1120/2016Prijedlog rezolucije
B8-1120/2016

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o nuklearnoj sigurnosti i neširenju nuklearnog oružja

19.10.2016 - (2016/2936(RSP)(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Angel Dzhambazk u ime Kluba zastupnika ECR-a

Postupak : 2016/2936(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-1120/2016
Podneseni tekstovi :
B8-1120/2016
Doneseni tekstovi :

B8-1120/2016

Rezolucija Europskog parlamenta o nuklearnoj sigurnosti i neširenju nuklearnog oružja

(2016/2936(RSP)(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Ugovor o neširenju nuklearnog oružja, koji je otvoren za potpisivanje 1968. i stupio na snagu 1970.,

–  uzimajući u obzir Statut Međunarodne agencije za atomsku energiju, koji je stupio na snagu 29. srpnja 1957.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala, koja je stupila na snagu 8. veljače 1987., kao i njezinu kasniju izmjenu;

–  uzimajući u obzir Revizijsku konferenciju stranaka Ugovora o neširenju nuklearnog oružja iz 2015., koja se održavala od 27. travnja do 22. svibnja 2015. u New Yorku,

–  uzimajući u obzir zaključke sa Sastanka na vrhu o nuklearnoj sigurnosti, koji se održavao od 31. ožujka do 1. travnja 2016. u Washingtonu;

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je Ugovor o neširenju nuklearnog oružja (NPT) dosada potpisala 191 zemlja, među kojima je i pet zemalja za koje se zna da posjeduju nuklearno oružje: Sjedinjene Države, Ujedinjena Kraljevina, Rusija, Francuska i Kina;

B.  budući da je NPT ključan međunarodni sporazum kojim se nastoji spriječiti širenje nuklearnog oružja i tehnologije nuklearnog oružja, promicati suradnju u miroljubivoj primjeni nuklearne energije i zalagati se za globalno nuklearno razoružanje;

C.  budući da NPT predstavlja jedini sporazum koji ima obvezujuću prirodu kada je riječ o multilateralnim sporazumima s ciljem razoružanja zemalja koje posjeduju nuklearno oružje;

D.  budući da je Konvencija o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala pravno obvezujuć instrument u području fizičke zaštite nuklearnog materijala i da se njome uvode mjere u pogledu sprječavanja, otkrivanja i kažnjavanja prekršaja povezanih s nuklearnim materijalom;

E.  budući da su nakon izmjene Konvencije zemlje potpisnice postale pravno obvezne štititi nuklearna postrojenja i materijal u okviru miroljubive domaće primjene, skladištenja i prijevoza; budući da je Konvencijom predviđeno i širenje suradnje među državama članicama u pogledu brzih mjera za lociranje i vraćanje ukradenog ili prokrijumčarenog nuklearnog materijala, ublažavanje radioloških posljedica sabotaže te za sprječavanje s time povezanih prekršaja i borbu protiv njih;

F.  budući da je globalna suradnja ključan faktor za sprječavanje nuklearnog terorizma;

1.  imajući u vidu činjenicu da diljem svijeta i dalje postoje veliki nuklearni arsenali, da je moguće da će se nuklearno oružje još više širiti te da postoji rizik od povećanja međunarodne nestabilnosti i napetosti, priznaje da zemlje za koje se zna da posjeduju nuklearno oružje imaju pravo zadržati svoja sredstva za nuklearno odvraćanje kao važan element nacionalne sigurnosti;

2.  podržava ciljeve Ugovora o neširenju nuklearnog oružja jer se na njima temelje globalni napori za sprječavanje širenja nuklearnog oružja, promicanje sigurne primjene nuklearne energije u civilne svrhe te ostvarenje cilja da na svijetu više ne bude nuklearnog oružja;

3.  smatra da se sigurnosni uvjeti i održivo nuklearno razoružanje mogu postići samo u okviru multilateralnog procesa;

4.  skreće pozornost na činjenicu da na Revizijskoj konferenciji o NPT-u iz 2015. nije postignut dogovor o završnom dokumentu koji se odnosi na plan za neširenje nuklearnog oružja, ali i dalje vjeruje u međunarodnu suradnju u pogledu promicanja nuklearne sigurnosti;

5.  izražava žaljenje zbog toga što Rusija, koja posjeduje najveći nuklearni arsenal na svijetu, nije sudjelovala na Sastanku na vrhu o nuklearnoj sigurnosti 2015. i zalaže se poduzimanje novih koraka kako bi se ostvarila suradnja s Moskvom u tome području;

6.  zabrinut je zbog nedavnih nuklearnih pokusa koje je izvela Demokratska Narodna Republika Koreja (DNRK) kao i zbog rizika koje ta ispitivanja predstavljaju za regionalnu stabilnost; traži od DNRK-a da se u budućnosti suzdrži od izvođenja takvih pokusa;

7.  podržava rad Međunarodne agencije za atomsku energiju u pogledu promicanja suradnje u nuklearnom području s ciljem promicanja sigurnog i miroljubivog korištenja nuklearnih tehnologija;

8.  potiče stalno promicanje i strogu provedbu Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala te poziva države članice koje još uvijek nisu ratificirale taj sporazum da to učine;

9.  poziva na jačanje suradnje i učinkovito djelovanje u pogledu sigurnosti nuklearnog materijala kako bi se rizik da ti proizvodi završe u rukama terorističkih skupina sveo na najmanju moguću mjeru;

10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, parlamentima i vladama država članica te glavnom tajniku Ujedinjenih naroda.