Postopek : 2016/2936(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-1120/2016

Predložena besedila :

B8-1120/2016

Razprave :

PV 26/10/2016 - 17
CRE 26/10/2016 - 17

Glasovanja :

Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 321kWORD 68k
19.10.2016
PE589.716v01-00
 
B8-1120/2016

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o jedrski varnosti in neširjenju jedrskega orožja (2016/2936(RSP))


Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki) v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta o jedrski varnosti in neširjenju jedrskega orožja (2016/2936(RSP))  
B8-1120/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, ki je bila odprta za podpis leta 1968 in je začela veljati leta 1970,

–  ob upoštevanju statuta Mednarodne agencije za atomsko energijo, ki je začel veljati 29. julija 1957,

–  ob upoštevanju Konvencije o fizičnem varovanju jedrskega materiala, ki je začela veljati 8. februarja 1987, in njenih poznejših sprememb,

–  ob upoštevanju pregledne konference pogodbenic Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, ki je potekala od 27. aprila do 22. maja 2015 v New Yorku,

–  ob upoštevanju sklepov vrhunskega srečanja o jedrski varnosti, ki je potekalo v Washingtonu DC od 31. marca do 1. aprila 2016,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je trenutno 191 držav pogodbenic Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT), vključno s petimi priznanimi državami z jedrskim orožjem: Združene države Amerike, Združeno kraljestvo, Rusija, Francija in Kitajska;

B.  ker je Pogodba o neširjenju jedrskega orožja prelomna mednarodna pogodba, katere cilj je preprečiti širjenje jedrskega orožja in tehnologije orožja, spodbujati sodelovanje pri miroljubni uporabi jedrske energije ter izboljšati svetovno jedrsko razoroževanje;

C.  ker je pogodba o neširjenju jedrskega orožja edina zavezujoča obveznost držav z jedrskim orožjem v večstranski pogodbi do cilja razorožitve;

D.  ker je Konvencija o fizičnem varovanju jedrskega materiala pravno zavezujoč mednarodni instrument na področju fizičnega varovanja jedrskega materiala, ki določa ukrepe v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in kaznovanjem prekrškov v zvezi z jedrskim materialom;

E.  ker s spremembo Konvencije postane pravno zavezujoče za države pogodbenice, da zaščitijo jedrske zmogljivosti in material med miroljubno domačo uporabo, skladiščenjem in prevozom;
ker prav tako določa okrepljeno sodelovanje med državami v zvezi s hitrimi ukrepi za odkritje in povrnitev ukradenega ali nezakonito odvzetega jedrskega materiala, za ublažitev radioloških posledic sabotaž in preprečevanje ter boj proti s tem povezanim kršitvam;

F.  ker je sodelovanje na globalni ravni bistvenega pomena, da se preprečijo jedrska teroristična dejanja;

1.  priznava pravico, ki jo imajo priznane države z jedrskim orožjem, da ohranijo jedrsko odvračanje kot pomemben element nacionalne varnosti glede na obstoj velikih zalog jedrskega orožja po vsem svetu, možnost nadaljnjega širjenja jedrskega orožja in nevarnost povečane mednarodne nestabilnosti in napetosti;

2.  podpira cilje iz Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja pri zagotavljanju podlage za skupna prizadevanja za preprečevanje širjenja jedrskega orožja, spodbujanje varne in zanesljive uporabe jedrske energije ter prizadevanje za cilj sveta brez jedrskega orožja;

3.  meni, da se varnost in trajnostna jedrska razorožitev lahko dosežeta le v večstranskem procesu;

4.  Ugotavlja, da konference o pregledu NPT leta 2015 ni dosegla dogovora glede končnega dokumenta o neširjenju jedrskega orožja, vendar ohranja optimizem glede tekočega mednarodnega sodelovanja v zvezi s spodbujanjem jedrske varnosti;

5.  obžaluje, da se Rusija, imetnica največjih svetovnih zalog jedrskega orožja, ni udeležila vrha o jedrski varnosti leta 2016 ter spodbuja dodatna prizadevanja za spodbujanje sodelovanja z Moskvo na tem področju;

6.  izraža zaskrbljenost glede nedavnih jedrskih poskusov, ki jih je izvedla Demokratična ljudska republika Koreja, in tveganj, ki jih to predstavlja za regionalno stabilnost; zahteva, da Demokratična ljudska republika Koreja preneha s temi preskusi v prihodnje;

7.  podpira delo Mednarodne agencije za atomsko energijo pri podpori sodelovanju na jedrskem področju, da bi spodbujali varno in miroljubno uporabo jedrske energije;

8.  spodbuja nadaljevanje uporabe in strogo izvajanje Konvencije o fizičnem varovanju jedrskega materiala in poziva države, ki te pogodbe še niso ratificirale, naj to storijo;

9.  poziva k okrepitvi prizadevanj za sodelovanje in učinkovitim ukrepom na področju varovanja jedrskih materialov, da bi zmanjšali tveganje, da te proizvode pridobijo teroristične skupine;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje delovanje, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, parlamentom in vladam držav članic ter generalnemu sekretarju Organizacije združenih narodov.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov