Procedure : 2016/2933(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1123/2016

Indgivne tekster :

B8-1123/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/11/2016 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 158kWORD 48k
21.11.2016
PE589.719v01-00
 
B8-1123/2016

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Syrien (2016/2933(RSP))


Mario Borghezio, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu for ENF-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Syrien (2016/2933(RSP))  
B8-1123/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til erklæringen af 26. oktober 2016 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om situationen i Syrien,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at fjendtlighederne i Syrien er stigende og kræver talrige civile ofre;

1.  fordømmer på det kraftigste alle angreb på civile og på civil infrastruktur;

2.  bemærker, at EU hovedsageligt fokuserer på konfliktens humanitære aspekter; er bekymret over, at den humanitære bistand kan omdirigeres til terroristgrupper;

3.  understreger, at Tyrkiet spiller ambivalente rolle i konflikten i Syren, idet Tyrkiets vigtigste mål er at standse den kurdiske militsers ekspansion frem for at bekæmpe ISIS på Syriens territorium;

4.  bemærker, at olie fra ISIS-kontrollerede områder eksporteres til Tyrkiet, hvilket sikrer flere midler til finansiering af terroristaktiviteter i Syrien, Europa og andre steder;

5.  fordømmer Tyrkiets støtte til oppositionsgrupper, der er blevet infiltreret af jihadistiske kombattanter;

6.  fordømmer våbenleverancer og enhver anden form for støtte til ISIS, Jabhat Fateh al-Sham (tidligere kendt som al-Nusra) og andre jihadistiske grupper i Syrien;

7.  er bekymret over beretninger fra efterretningskilder om, at ISIS planlægger kemiske gasangreb mod militæret og civilbefolkningen i det østlige Aleppo;

8.  opfordrer indtrængende alle deltagere i den internationale støttegruppe for Syrien til at genoptage forhandlingerne med henblik på at fremme etablereingen af en stabil våbenhvile og intensivere arbejdet for en varig politisk løsning i Syrien;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, FN's generalsekretær og alle parter, der er involveret i konflikten i Syrien.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik