Διαδικασία : 2016/2933(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1123/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1123/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2016 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 467kWORD 49k
21.11.2016
PE589.719v01-00
 
B8-1123/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2016/2933(RSP))


Mario Borghezio, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu εξ ονόματος της Ομάδας ENF

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Συρία (2016/2933(RSP))  
B8-1123/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της 26ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στη Συρία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εχθροπραξίες στη Συρία κλιμακώνονται και προκαλούν πολλά θύματα μεταξύ των αμάχων·

1.  καταδικάζει απερίφραστα όλες τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών·

2.  παρατηρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει κυρίως στις ανθρωπιστικές πτυχές της σύγκρουσης· ανησυχεί διότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα μπορούσε να ανακατευθυνθεί προς όφελος των τρομοκρατικών ομάδων·

3.  τονίζει τον αμφιλεγόμενο ρόλο της Τουρκίας στη σύγκρουση στη Συρία, καθώς ο κύριος στόχος της Τουρκίας είναι να σταματήσει την επέκταση των κουρδικών παραστρατιωτικών ομάδων και όχι να αγωνιστεί κατά του ISIS στο συριακό έδαφος·

4.  παρατηρεί ότι πετρέλαιο από περιοχές που ελέγχονται από το ISIS εξάγεται στην Τουρκία, προσφέροντας επιπλέον χρηματοδότηση για τρομοκρατικές δραστηριότητες στη Συρία, την Ευρώπη και αλλού·

5.  καταδικάζει τη στήριξη της Τουρκίας προς ομάδες της αντιπολίτευσης στις οποίες έχουν διεισδύσει τζιχαντιστές μαχητές·

6.  καταδικάζει τις παραδόσεις όπλων και κάθε άλλη μορφή στήριξης προς το ISIS, την Jabhat Fateh al-Sham (γνωστή με την προηγούμενη ονομασία της Al-Nusra) και άλλες τζιχαντιστικές ομάδες στη Συρία·

7.  ανησυχεί διότι, σύμφωνα με εκθέσεις πηγών πληροφοριών, το ISIS σχεδιάζει επιθέσεις με χημικά αέρια κατά του στρατού και του άμαχου πληθυσμού στο ανατολικό Χαλέπι·

8.  ζητεί από όλους τους συμμετέχοντες στη Διεθνή Ομάδα Στήριξης της Συρίας να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις για να διευκολύνουν τη δημιουργία μιας σταθερής εκεχειρίας και να εντείνουν τις εργασίες για την επίτευξη μόνιμης πολιτικής διευθέτησης στη Συρία·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και σε όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση στη Συρία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου