Menetlus : 2016/2933(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1123/2016

Esitatud tekstid :

B8-1123/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/11/2016 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 156kWORD 48k
21.11.2016
PE589.719v01-00
 
B8-1123/2016

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Süürias (2016/2933(RSP))


Mario Borghezio, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu fraktsiooni ENF nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Süürias (2016/2933(RSP))  
B8-1123/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 26. oktoobri 2016. aasta avaldust olukorra kohta Süürias;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et sõjategevus Süürias on ägenemas ja see toob kaasa arvukalt tsiviilohvreid;

1.  mõistab teravalt hukka kõik tsiviilisikute ja -taristu vastu suunatud rünnakud;

2.  märgib, et Euroopa Liit keskendub peamiselt nimetatud konflikti humanitaaraspektidele; tunneb muret selle pärast, et humanitaarabi võidakse suunata nii, et see tooks kasu terrorirühmitustele;

3.  juhib tähelepanu Türgi ebamäärasele rollile Süüria konfliktis, kelle peamine eesmärk on kurdi relvarühmituste laienemise peatamine ning mitte ISISe vastu võitlemine Süüria aladel;

4.  märgib, et ISISe kontrolli alla kuuluvatelt aladelt eksporditakse Türgisse naftat, millega rahastatakse täiendavalt terroristlikku tegevust Süürias, Euroopas ja mujal;

5.  mõistab hukka asjaolu, et Türgi toetab opositsioonirühmitusi, mis on läbi imbunud džihaadivõitlejatest;

6.  mõistab hukka relvade tarnimise ja mistahes muus vormis abi ISISele, Jabhat Fatah al-Shamile (varasema nimega al-Nusra) ja muudele Süüria džihaadirühmitustele;

7.  tunneb muret luureallikate teadete pärast, mille kohaselt kavandab ISIS gaasirünnakuid sõjaväe ja tsiviilelanikkonna vastu Ida-Aleppos;

8.  nõuab tungivalt, et kõik rahvusvahelise Süüria toetusrühma liikmed alustaksid uuesti läbirääkimisi, et aidata kaasa stabiilse vaherahu kehtestamisele ja tõhustada tööd püsiva poliitilise lahenduse leidmiseks Süürias;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, ÜRO peasekretärile ja kõigile Süüria konfliktiga seotud osapooltele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika