Menettely : 2016/2933(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1123/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1123/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/11/2016 - 8.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 154kWORD 48k
21.11.2016
PE589.719v01-00
 
B8-1123/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Syyrian tilanteesta (2016/2933(RSP))


Mario Borghezio, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu ENF-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Syyrian tilanteesta (2016/2933(RSP))  
B8-1123/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 26. lokakuuta 2016 antaman julkilausuman Syyrian tilanteesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että vihollisuudet ovat yltymässä Syyriassa ja lukuisat siviilit ovat menettäneet henkensä niiden vuoksi;

1.  tuomitsee ankarasti kaikki iskut siviilejä ja siviili-infrastruktuuria vastaan;

2.  panee merkille, että Euroopan unioni keskittyy pääasiassa konfliktin humanitaarisiin näkökohtiin; on huolestunut siitä, että osa humanitaarisesta avusta saattaa ohjautua terroristiryhmille;

3.  korostaa Turkin epäselvää asemaa Syyrian konfliktissa, sillä sen päätavoitteena on pikemminkin pysäyttää kurditaistelijoiden eteneminen kuin taistella Isisiä vastaan Syyrian maaperällä;

4.  toteaa, että Isisin hallitsemilta alueilta peräisin olevaa öljyä viedään Turkkiin, mikä tuottaa lisärahoitusta terroristitoimintaan Syyriassa, Euroopassa ja muualla;

5.  tuomitsee Turkin tuen oppositioryhmille, joihin on soluttautunut jihadistitaistelijoita;

6.  tuomitsee aseiden viennin ja kaiken muun tuen antamisen Isisille, Jabhat Fateh al‑Shamille (aiemmalta nimeltään al-Nusra) ja muille Syyrian jihadistiryhmille;

7.  on huolestunut tiedustelulähteistä kantautuneista tiedoista, joiden mukaan Isis suunnittelee sotilasvoimiin ja siviiliväestöön kohdistuvia kaasuiskuja Itä-Aleppoon;

8.  kehottaa kaikkia kansainvälisen Syyrian tukiryhmän jäseniä käynnistämään neuvottelut uudelleen, jotta voidaan helpottaa pysyvän aselevon aikaansaamista ja vauhdittaa työtä kestävän poliittisen sovintoratkaisun löytämiseksi Syyriaan;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille ja kaikille Syyrian konfliktin osapuolille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö