Procedūra : 2016/2933(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1123/2016

Pateikti tekstai :

B8-1123/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/11/2016 - 8.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 392kWORD 48k
21.11.2016
PE589.719v01-00
 
B8-1123/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Sirijoje (2016/2933(RSP))


Mario Borghezio, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu ENF frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Sirijoje (2016/2933(RSP))  
B8-1123/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2016 m. spalio 26 d. pareiškimą dėl padėties Sirijoje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi karo veiksmai Sirijoje plečiasi ir dėl jų nukenčia daugybė civilių gyventojų;

1.  griežtai smerkia visus išpuolius prieš civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą;

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad Europos Sąjunga daugiausia dėmesio skiria humanitariniams konflikto aspektams; yra susirūpinęs dėl to, kad humanitarinė pagalba galėtų būti nukreipta teroristinių grupių naudai;

3.  akcentuoja dviprasmišką Turkijos vaidmenį Sirijos konflikte: pagrindinis jos tikslas yra sustabdyti kurdų pajėgų ekspansiją, o ne kovoti su ISIS Sirijos teritorijoje;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad nafta iš ISIS kontroliuojamų teritorijų eksportuojama į Turkiją, – taip teikiamas papildomas finansavimas teroristinei veiklai Sirijoje, Europoje ir kitur;

5.  smerkia Turkijos paramą opozicijos grupėms, į kurias infiltravosi džihadistų kovotojai;

6.  smerkia ginklų tiekimą ir bet kokią kitą paramą ISIS, grupuotei „Jabhat Fatah al-Sham“ (buvusiai „al-Nusra“) ir kitoms džihadistų grupuotėms Sirijoje;

7.  yra susirūpinęs dėl žvalgybos šaltinių pranešimų, kad ISIS planuoja cheminius dujų išpuolius prieš kariuomenę ir civilius gyventojus Rytų Alepe;

8.  primygtinai ragina visus Tarptautinės paramos Sirijai grupės dalyvius atnaujinti derybas siekiant sudaryti palankesnes sąlygas paskelbti stabilias paliaubas ir aktyviau dirbti siekiant ilgalaikio politinio sprendimo Sirijoje;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui ir visoms į konfliktą Sirijoje įsitraukusioms šalims.

Teisinė informacija - Privatumo politika