Procedura : 2016/2933(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-1123/2016

Teksty złożone :

B8-1123/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 24/11/2016 - 8.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 231kWORD 49k
21.11.2016
PE589.719v01-00
 
B8-1123/2016

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji w Syrii (2016/2933(RSP))


Mario Borghezio, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu w imieniu grupy ENF

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Syrii (2016/2933(RSP))  
B8-1123/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 26 października 2016 r. w sprawie sytuacji w Syrii,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że działania wojenne w Syrii nasilają się, powodując wiele ofiar cywilnych;

1.  zdecydowanie potępia wszelkie ataki na ludność i infrastrukturę cywilną;

2.  zauważa, że Unia Europejska skupia się przede wszystkim na humanitarnych aspektach konfliktu; wyraża zaniepokojenie faktem, że pomoc humanitarna mogłaby zostać przekierowana w inne miejsce na korzyść grup terrorystycznych;

3.  zwraca uwagę na niejasną rolę Turcji w konflikcie syryjskim, której głównym celem jest raczej powstrzymanie ekspansji kurdyjskich milicji, aniżeli zwalczanie ISIS na terytorium Syrii;

4.  zauważa, że ropa naftowa pochodząca z terytoriów kontrolowanych przez ISIS jest eksportowana do Turcji, zapewniając w ten sposób dodatkowe środki na finansowanie działalności terrorystycznej w Syrii, Europie i innych miejscach;

5.  potępia wsparcie Turcji dla grup opozycji, do których przeniknęli bojownicy dżihadu;

6.  potępia dostawy broni i wszelkie inne formy wspierania ISIS, Jabhat Fateh al-Sham (znanej wcześniej jako al-Nusra) i innych ugrupowań dżihadystycznych w Syrii;

7.  wyraża zaniepokojenie doniesieniami służb wywiadowczych, że ISIS planuje ataki z użyciem gazu chemicznego przeciwko wojsku i ludności cywilnej we wschodnim Aleppo;

8.  wzywa wszystkich członków Międzynarodowej Grupy Wsparcia Syrii do wznowienia negocjacji, tak by ułatwić wprowadzenie stabilnego rozejmu oraz zintensyfikować prace na rzecz trwałego porozumienia politycznego w Syrii;

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz wszystkim stronom zaangażowanym w konflikt w Syrii.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności