Förfarande : 2016/2933(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1123/2016

Ingivna texter :

B8-1123/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/11/2016 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 155kWORD 48k
21.11.2016
PE589.719v01-00
 
B8-1123/2016

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Syrien (2016/2933(RSP))


Mario Borghezio, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Syrien (2016/2933(RSP))  
B8-1123/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av uttalandet av den 26 oktober 2016 från kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i Syrien,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Stridigheterna i Syrien trappas upp och orsakar ett stort antal civila offer.

1.  Europaparlamentet fördömer med kraft alla angrepp mot civilbefolkningen och mot civil infrastruktur.

2.  Europaparlamentet noterar att Europeiska unionen främst fokuserar på konfliktens humanitära aspekter, men parlamentet är oroat över att det humanitära biståndet kan dirigeras om så att terroristgrupper kan dra nytta av det.

3.  Europaparlamentet betonar att Turkiet har en tvetydig roll i Syrienkonflikten, och att turkarnas främsta mål är att stoppa den kurdiska milisens utbredning snarare än att bekämpa IS på syriskt territorium.

4.  Europaparlamentet noterar att olja från IS-kontrollerade territorier exporteras till Turkiet och ger extra finansiering till terroristverksamhet i Syrien, Europa och på andra håll.

5.  Europaparlamentet fördömer Turkiets stöd till oppositionsgrupper som har infiltrerats av jihadistkombattanter.

6.  Europaparlamentet fördömer vapenleveranser och andra former av stöd till IS, Jabhat Fatah al-Sham (tidigare känt som al-Nusra) och andra jihadistgrupper i Syrien.

7.  Europaparlamentet är oroat över rapporter från underrättelsekällor om att IS planerar attacker med kemisk stridsgas mot militär och civilbefolkning i östra Aleppo.

8.  Europaparlamentet vädjar till alla deltagare i den internationella stödgruppen för Syrien att återuppta förhandlingarna för att underlätta en stabil vapenvila och intensifiera arbetet för en långsiktig politisk lösning i Syrien.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, FN:s generalsekreterare och alla parter i konflikten i Syrien.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy