Postupak : 2016/2936(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1130/2016

Podneseni tekstovi :

B8-1130/2016

Rasprave :

PV 26/10/2016 - 17
CRE 26/10/2016 - 17

Glasovanja :

PV 27/10/2016 - 8.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 266kWORD 85k
19.10.2016
PE589.730v01-00
 
B8-1130/2016

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o nuklearnoj sigurnosti i neširenju nuklearnog oružja (2016/2936(RSP))


Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta o nuklearnoj sigurnosti i neširenju nuklearnog oružja (2016/2936(RSP))  
B8-1130/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završno priopćenje sa Sastanka na vrhu o nuklearnoj sigurnosti održanog u travnju 2016. u Washingtonu,

–  uzimajući u obzir Konvenciju o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala i njezine izmjene iz 2005.,

–  uzimajući u obzir Međunarodnu konvenciju o suzbijanju djela nuklearnog terorizma,

–  uzimajući u obzir Ugovor o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa,

–  uzimajući u obzir Ugovor o neširenju nuklearnog oružja (NPT),

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a br. 2310 (2016),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. siječnja 2013. o preporukama s Revizijske konferencije o Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja u vezi s uspostavom okruženja bez oružja za masovno uništenje na Bliskom istoku(1),

–  uzimajući u obzir europsku sigurnosnu strategiju „Sigurna Europa u boljem svijetu”, koja je usvojena 12. prosinca 2003., „Strategiju za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje” iz 2003. i „Nove pravce djelovanja” iz 2008.,

–  uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a koje su uslijedile nakon najnovijih nuklearnih ispitivanja Sjeverne Koreje/Demokratske Narodne Republike Koreje,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da više od 25 godina nakon završetka hladnog rata ukupna svjetska zaliha prijavljenog nuklearnog oružja sastoji od 15 000 primjeraka; budući da jedna nuklearna bojna glava, ako se detonira u velikom gradu, može ubiti milijune ljudi i izazvati trajnu ekološku katastrofu;

B.  budući da je prijetnja od nuklearnog i radiološkog terorizma i dalje jedan od najvećih izazova za međunarodnu sigurnost; budući da su prema navodima Međunarodne agencije za atomsku energiju „u proteklih 50 godina milijuni radioaktivnih izvora raspodijeljeni po cijelom svijetu” te su rašireni u više od 100 zemalja, pri čemu su mnogi od tih izvora nedovoljno zaštićeni i mogu se lako ukrasti; budući da je organizacija Nuclear Threat Initiative objavila indeks nuklearne sigurnosti za 2016. prema kojemu mnoge zemlje u razvoju koje razmatraju pokretanje programa nuklearne energije nisu donijele mjere potrebne kako bi se nuklearna postrojenja propisno zaštitila od sabotaže;

C.  budući da teroristi duže vrijeme pokazuju interes za radiološko oružje, a stručnjaci za sigurnost ne isključuju mogućnost da terorističke skupine ili nedržavni akteri pribave nuklearno oružje;

D.  budući da nema napretka u vezi s nuklearnim razoružavanjem, a sve je više napetosti među državama koje posjeduju nuklearno oružje te budući da trenutno ne traju ili nisu planirani pregovori za daljnju regulaciju ili smanjenje zaliha nuklearnog oružja u državama koje ga posjeduju;

E.  budući da je u travnju 2016. SAD bio domaćin Četvrtog sastanka na vrhu o nuklearnoj sigurnosti; budući da je više od 50 zemalja i međunarodnih organizacija sudjelovalo na tom sastanku na vrhu, čiji je cilj bio postići opipljivi napredak u području nuklearne sigurnosti i ojačati globalnu strukturu nuklearne sigurnosti; budući da Rusija nije sudjelovala na tom sastanku na vrhu;

F.  budući da dvadeset godina nakon njegova usvajanja Ugovor o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa nije pravno stupio na snagu te se očekuje ratifikacija preostalih osam zemalja (tzv. zemalja iz Priloga 2.);

G.  budući da je opasnost od širenja nuklearnog oružja (i vertikalno i horizontalno) i dalje velika u mnogim svjetskim regijama te može izazvati daljnje jačanje razvoja nuklearne tehnologije u vojne svrhe;

H.  budući da je Demokratska Narodna Republika Koreja (DNRK) jedina država na svijetu koja je u više navrata vršila ispitivanja nuklearnog oružja u 21. stoljeću te i dalje ignorira rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a na tu temu; budući da je 9. rujna 2016. Međunarodni sustav za praćenje zabilježio neuobičajen seizmički događaj, a Demokratska Narodna Republika Koreja istovremeno je objavila da je peto nuklearno ispitivanje bilo uspješno; budući da je UN uveo sankcije toj zemlji pet puta od njezina prvog ispitivanja 2006., no DNRK nije pokazao volju da okonča svoj vojni nuklearni program;

I.  budući da su se 2016. u Ženevi održale tri sjednice Otvorene radne skupine za nuklearno razoružanje, koja je osnovana rezolucijom Opće skupštine UN-a u prosincu 2015.; budući da je Otvorena radna skupina ponovno potvrdila svoju odlučnost da uspostavi i održi svijet bez nuklearnog oružja; budući da se u završnoj preporuci Otvorene radne skupine, koja je usvojena uz široku potporu, Opća skupština poziva da 2017. sazove konferenciju kako bi se pregovaralo o pravno obvezujućem instrumentu zabrane nuklearnog oružja, koji bi doveo do njegove potpune eliminacije;

J.  budući da su u okviru mnogih međunarodnih sporazuma uspješno uspostavljene zone bez nuklearnog oružja, čak i u područjima u kojima postoje znatne političke napetosti; budući da danas postoji sedam zona bez nuklearnog oružja u kojima su se države potpisnice dogovorile da će se suzdržati od posjedovanja, razvijanja i upotrebe nuklearnog oružja; budući da su se napori da se na Bliskom istoku uspostavi zona bez oružja masovnog uništenja pokazali iznimno teškima;

K.  budući da je EU imao važnu ulogu u nuklearnom sporazumu postignutom s Iranom; budući da je EU stranka Zajedničkog sveobuhvatnog akcijskog plana te i dalje surađuje s partnerima skupine E3+3 na potpunoj provedi plana; budući da je Međunarodna agencija za atomsku energiju potvrdila da je Iran poduzeo sve potrebne korake u vezi s nuklearnim pitanjima;

L.  budući da na Revizijskoj konferenciji o NPT-u 2015. stranke nisu mogle postići potpunu suglasnost o sadržajnoj završnoj deklaraciji te su u odnosu na preporuke iz 2010. ponuđena samo minimalna poboljšanja; budući da je taj neuspjeh pripisan kontroverznoj uspostavi zona bez oružja masovnog uništenja na Bliskom istoku; budući da i dalje postoje znatni pravni nedostaci u raznim područjima Ugovora, uključujući u vezi s djelotvornim mjerama za nuklearno razoružavanje, humanitarnim aspektima upotrebe nuklearnog oružja i izvješćivanjem država za koje se zna da posjeduju nuklearno oružje; budući da je, usprkos tom neuspjehu, NPT i dalje temelj mehanizma za neširenje nuklearnog oružja;

M.  budući da se Demokratska Narodna Republika Koreja povukla iz NPT-a 2003. te mu se više nije pridružila; budući da je ponašanje Demokratske Narodne Republike Koreje izazvalo negativan i važan presedan koji predstavlja ozbiljan korak unazad na putu prema denuklearizaciji;

N.  budući da su kritike nedostatka napretka u području razoružavanja dovele do pokretanja Humanitarne inicijative, koja je kulminirala humanitarnom obvezom, u cilju određivanja i provođenja djelotvornih mjera za rješavanje problema pravnih nedostataka u vezi sa zabranom i eliminacijom nuklearnog oružja; budući da 127 zemalja podržava tu inicijativu;

O.  budući da se u europskoj sigurnosnoj strategiji naslovljenoj „Sigurna Europa u boljem svijetu” širenje oružja masovnog uništenja definira kao potencijalno najveća prijetnja europskoj sigurnosti; budući da je vodeće načelo EU-a i opći cilj u vezi s razoružavanjem i neširenjem takvog oružja podržati i ojačati sve relevantne međunarodne instrumente;

1.  snažno vjeruje da može postojati svijet bez nuklearnog oružja; poziva sve institucije EU-a i države članice da surađuju i da na međunarodnim forumima ostvare rezultate u tom polju kako bi se količina nuklearnog oružja u svijetu i na njihovu teritoriju smanjila, a s vremenom i svela na nulu; odbija koncept nužnosti nuklearnog odvraćanja te umjesto toga daje prednost multilateralnim diplomatskim naporima i posredovanju;

2.  pozdravlja rezultate Sastanka na vrhu o nuklearnoj sigurnosti održanog 2016., uključujući osnivanje kontaktne skupine za nuklearnu sigurnost koja pomaže održati dinamiku nakon završetka Sastanka na vrhu; pozdravlja dogovor postignut o akcijskom planu za podupiranje rada pet međunarodnih tijela, kao i 137 preuzetih obveza u vezi sa specifičnim mjerama za unapređenje nuklearne sigurnosti; pozdravlja zajedničku izjavu o promicanju potpune i univerzalne provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a br. 1540 (2004); žali zbog toga što ključni međunarodni akter kao što je Rusija nije sudjelovao na sastanku na vrhu;

3.  pozdravlja stupanje na snagu izmjene Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala iz 2005., kojom se utvrđuju obveze država potpisnica da zaštite svoj nuklearni materijal za civilnu upotrebu na način usklađen sa smjernicama Međunarodne agencije za atomsku energiju i kojom se olakšava nastavak kriminalizacije i progona krijumčarenja nuklearnog oružja; poziva na univerzalnu ratifikaciju i provedbu te Konvencije te traži od država članica koje još uvijek nisu ratificirale taj sporazum da to čim prije učine;

4.  žali zbog toga što Ugovor o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa nije stupio na snagu ni na svoju dvadesetu godišnjicu; vjeruje da taj Ugovor ima ključnu ulogu u podupiranju međunarodnog programa neširenja nuklearnog oružja; apelira na sve države koje nisu potpisale ili ratificirale taj sporazum da to učine bez daljnje odgode; ponovno potvrđuje da EU podržava rano stupanje na snagu i univerzalizaciju sporazuma; poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije da i dalje zahtijeva od zemalja čiji je pristanak potreban da bi sporazum stupio na snagu da potpišu taj sporazum;

5.  osuđuje posljednje nuklearno ispitivanje koje je provela Demokratska Narodna Republika Koreja jer se njime šalje izuzetno negativna poruka za svjetski mir, regionalnu stabilnost i stanje ljudskih prava u toj zemlji; podsjeća da je UN zabranio Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji da vrši ispitivanja nuklearne ili raketne tehnologije; potvrđuje da su ta kršenja Demokratske Narodne Republike Koreje ozbiljan izazov za međunarodnu zajednicu te apelira na tu zemlju da se suzdrži od daljnjih nuklearnih ispitivanja te da se izbjegne zaoštravanje napetosti u već nestabilnoj regiji; uviđa da je odobrena nova serija teških sankcija protiv te zemlje te poziva sve stranke da ih temeljito provode; međutim, ističe da prethodnim sankcijama nisu postignuti očekivani rezultati u vezi sa sprječavanjem nuklearnog programa Demokratske Narodne Republike Koreje; ponovno potvrđuje da bi sankcije trebale što manje utjecati na civilno stanovništvo te da bi ih se trebalo smatrati sredstvom za postizanje političkog dogovora u vezi s nuklearnim pitanjem na Korejskom poluotoku, posebno ponovnim započinjanjem pregovora između šest strana;

6.  snažno osuđuje svaki oblik istraživanja, razvoja, iskorištavanja ili primjene tehnologija i kapaciteta koji su izravno ili neizravno povezani s vojnim nuklearnim programom te zemlje; snažno osuđuje razvoj balističkog raketnog programa te zemlje (i kopnenih raketa i balističkih raketa za podmornice), kao prijetnje svjetskoj sigurnosti, a posebno sigurnosti i stabilnosti u Aziji;

7.  žali zbog neprestanih provokacija Demokratske Narodne Republike Koreje i osuđuje sva njezina ispitivanja raketa i nuklearna ispitivanja, kao i agresivnu retoriku i govor mržnje upućen SAD-u, Južnoj Koreji i Japanu; poziva institucije EU-a i države članice da prekinu svaku vrstu suradnje s tom zemljom u području nuklearne tehnologije i nuklearne fizike dok Demokratska Narodna Republika Koreja ne odustane od svojeg vojnog nuklearnog programa;

8.  poziva na daljnji angažman s vladama SAD-a, Rusije, Kine, Južne Koreje i Japana kako bi se zajamčila bolja koordinacija u vezi s pitanjem nuklearnog oružja u Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji, koristeći se i bilateralnim kanalima i multilateralnim forumima; naglašava da postoji opasnost da zbog najnovijih događaja u Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji dođe do širenja nuklearnog oružja;

9.  poziva europske vlasti i države članice da pomno prate svaki mogući prijenos nuklearne tehnologije za civilnu upotrebu u Demokratskoj Narodnoj Republici Koreji ili preko posrednika te zemlje;

10.  pozdravlja osnivanje i rad Otvorene radne skupine; pozdravlja prijedlog iznesen na Općoj skupštini UN-a da se sazove međunarodna konferencija o načinima provođenja globalnog nuklearnog razoružavanja, među ostalim i putem pregovora o mogućem obvezujućem instrumentu; poziva države članice da podupru taj prijedlog, a potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Federicu Mogherini i Europsku službu za vanjsko djelovanje da pozitivno doprinesu organizaciji te konferencije;

11.  u potpunosti podupire postojanje zona bez nuklearnog oružja jer na važan način doprinose svijetu bez nuklearnog oružja; vjeruje da bi određivanje takvih zona na Bliskom istoku povećalo šanse za mir u toj regiji;

12.  pozdravlja ulogu EU-a u postizanju Zajedničkog sveobuhvatnog akcijskog plana, kao i stalni angažman potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice na tom pitanju; vjeruje da bi to pozitivno iskustvo trebalo služiti kao primjer toga kako EU može biti važan akter u pronalaženju rješenja za velike krize u svijetu; poziva sve strane da podupru taj još uvijek krhki sporazum i da prihvate sve njegove zahtjeve;

13.  poziva iranske vlasti da pokažu transparentnost, predanost i otvorenost u vezi sa svojim nuklearnim programom za civilnu upotrebu, uključujući dijeljenje podataka s međunarodnim organizacijama kao što je Međunarodna agencija za atomsku energiju;

14.  vjeruje da, usprkos neuspjehu Revizijske konferencije o NPT-u 2015., neširenje nuklearnog oružja i nuklearno razoružanje moraju ostati u središtu međunarodnih programa te ponovno potvrđuje da je NPT i dalje temelj mehanizma neširenja nuklearnog oružja i osnova za provođenje nuklearnog razoružavanja; poziva međunarodnu zajednicu da s obzirom na sljedeći revizijski ciklus NPT-a nastavi raditi na postizanju tog cilja na realističan i razuman način; vjeruje da bi EU trebao aktivno sudjelovati u tom polju tako što će istaknuti svoj položaj važnog sudionika u globalnim naporima da se spriječi širenje oružja masovnog uništenja;

15.  vjeruje da se zbog novih prijetnji i izazova te zbog promjena u međunarodnom okruženja Strategija EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje iz 2003. te Novi pravci djelovanja iz 2008. trebaju ažurirati;

16.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, parlamentima i vladama država članica te glavnom tajniku Ujedinjenih naroda.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2013)0028

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti