Procedură : 2016/2936(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1130/2016

Texte depuse :

B8-1130/2016

Dezbateri :

PV 26/10/2016 - 17
CRE 26/10/2016 - 17

Voturi :

PV 27/10/2016 - 8.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 412kWORD 88k
19.10.2016
PE589.730v01-00
 
B8-1130/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la securitatea și neproliferarea nucleară (2016/2936(RSP))


Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi în numele Grupului EFDD

Rezoluția Parlamentului European referitoare la securitatea și neproliferarea nucleară (2016/2936(RSP))  
B8-1130/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere comunicatul final al Summitului privind securitatea nucleară, organizat la Washington în aprilie 2016,

–  având în vedere Convenția privind protecția fizică a materialelor nucleare și modificările aduse acesteia în 2005,

–  având în vedere Convenția internațională privind reprimarea actelor de terorism nuclear,

–  având în vedere Tratatul de interzicere totală a experiențelor nucleare

–  având în vedere Tratatul de neproliferare nucleară,

–  având în vedere Rezoluția 2310 (2016) a Consiliului de Securitate al ONU,

–  având în vedere Rezoluția sa din 17 ianuarie 2013 referitoare la recomandările Conferinței de revizuire a Tratatului de neproliferare cu privire la stabilirea Orientului Mijlociu ca zonă fără arme de distrugere în masă(1),

–  având în vedere Strategia europeană de securitate intitulată „O Europă mai sigură într-o lume mai bună”, adoptată la 12 decembrie 2003, și Strategia împotriva proliferării armelor de distrugere în masă din 2003, precum și a Noile linii de acțiune din 2008,

–  având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU în urma ultimelor teste nucleare efectuate de Coreea de Nord/RPDC,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la peste 25 de ani de la încheierea Războiului Rece, stocurile mondiale cumulate de arme nucleare cunoscute însumează în continuare peste 15 000 de unități; întrucât un singur focos nuclear poate, mai ales în cazul în care este detonat într-un un oraș mare, să ucidă milioane de oameni și să genereze catastrofe ecologice de durată;

B.  întrucât amenințarea reprezentată de terorismul nuclear și radiologice rămâne una dintre cele mai mari provocări la adresa securității internaționale; întrucât, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), „milioane de surse radioactive au fost repartizate în întreaga lume în ultimii 50 de ani”, surse răspândite în peste 100 de țări, multe dintre ele fiind slab securizate și vulnerabile la furt; întrucât în ediția din 2016 a Indicelui securității nucleare elaborat de Inițiativa privind securitatea nucleară se constată că multe țări în curs de dezvoltare care au în vedere aplicarea unor programe energetice nucleare nu au adoptat măsurile necesare pentru a proteja corespunzător instalațiile nucleare de sabotaj;

C.  întrucât teroriștii își manifestă de mult timp interesul în arme radiologice, iar experții de securitate nu exclud posibilitatea ca grupurile teroriste sau actorii nestatali să fie în măsură să achiziționeze arme nucleare;

D.  întrucât nu s-au mai înregistrat progrese în materie de dezarmare nucleară, într-un context de tensiune crescândă între statele care dețin arme nucleare, și nu există negocieri actuale sau planificate pentru a reglementa sau a reduce stocurile de armament nuclear ale statelor care dețin arme nucleare;

E.  întrucât SUA au găzduit al patrulea Summit privind securitatea nucleară în aprilie 2016; întrucât peste 50 de țări și organizații internaționale au participat la acest summit, care urmărește să îmbunătățească concret comportamentul în materie de securitate nucleară și să consolideze arhitectura securității nucleare la nivel global; întrucât Rusia nu a participat la acest summit;

F.  întrucât, la 20 de ani de la adoptare, Tratatul de interzicere totală a experiențelor nucleare nu intrat încă legal în vigoare, în așteptarea ratificării de către celelalte opt așa-numite „țări de la anexa 2”

G.  întrucât riscul de proliferare nucleară (atât verticală, cât și orizontală) este încă relevant în multe regiuni ale lumii și este de natură să declanșeze o nouă escaladare în dezvoltarea tehnologiilor nucleare în scopuri militare;

H.  întrucât RPDC este singurul stat din lume care a testat repetat arme nucleare în secolul al XI-lea, continuând să ignore rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU cu privire la această chestiune; întrucât la 9 septembrie 2016 o manifestare seismică neobișnuită a fost detectată de Sistemul internațional de monitorizare, concomitent cu anunțul făcut de RPDC cu privire la succesul celui de-al cincilea test nuclear al său; întrucât, de la primele sale teste, realizate în 2006, RPDC i-au fost aplicate cinci seturi de sancțiuni de către ONU, dar nu s-a arătat dispusă să pună capăt programului său nuclear militar;

I.  întrucât la Geneva în 2016 au avut loc trei ședințe ale Grupului de lucru deschis pentru dezarmare nucleară, înființat în temeiul unei rezoluții din decembrie 2015 a Adunării Generale a ONU; întrucât Grupul de lucru deschis și-a reafirmat hotărârea de a realiza și menține o lume fără arme nucleare; întrucât recomandarea finală Grupului de lucru deschis, adoptată cu sprijin larg, invită Adunarea Generală a ONU să organizeze în 2017 o conferință pentru a negocia un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic care să se interzică armele nucleare și să conducă la eliminarea totală a acestora;

J.  întrucât multe tratate internaționale au creat zone denuclearizate funcționale, chiar și în regiunile în care există tensiuni politice considerabile; întrucât, începând de astăzi, există șapte zone denuclearizate în care statele părți au fost de acord să nu dețină, dezvolte sau desfășoare arme nucleare; întrucât eforturile de creare a unei zone fără arme de distrugere în masă în Orientul Mijlociu s-au dovedit deosebit de dificile;

K.  întrucât UE a jucat un rol important în acordul nuclear convenit cu Iranul; întrucât UE participă la Planul comun de acțiune cuprinzător și continuă să conlucreze cu partenerii E3+3 la punerea în aplicare pe deplin a planului; întrucât AIEA a confirmat că Iranul a luat toate măsurile care i-au fost solicitate în chestiuni nucleare;

L.  întrucât, la Conferința de revizuire a TNP din 2015, părțile nu au ajuns la un consens cu privire la o declarație finală substanțială, prevăzând doar progrese minime față de recomandările din 2010; întrucât această nereușită a fost pusă pe seama controversei asupra creării unei zone fără arme de distrugere în masă (ADM) în Orientul Mijlociu; întrucât rămân lacune substanțiale în diferite domenii reglementate de tratat, inclusiv în cel al măsurilor eficace de dezarmare nucleară, cel al aspectelor umanitare ale utilizării armelor nucleare și cel al comunicării de informații de către statele nucleare recunoscute; întrucât, în ciuda acestui eșec, TNP rămâne piatra de temelie a regimului de neproliferare;

M.  întrucât RPDC s-a retras din TNP în 2003 și nu a aderat din nou la acesta; întrucât comportamentul RPDC a creat un precedent negativ și relevant, care reprezintă un regres înregistrat pe calea către denuclearizare;

N.  întrucât criticarea faptului că nu s-au înregistrat progrese în pilonul privind dezarmarea a dus la lansarea Inițiativei umanitare, care a culminat cu Angajamentul umanitar, care urmărește să identifice și să adopte măsuri eficace de acoperire a lacunelor legislative în materie de interzicere și eliminare armelor nucleare; întrucât 127 de țări sprijină această inițiativă;

O.  întrucât Strategia europeană de securitate intitulată „O Europă mai sigură într-o lume mai bună” consideră proliferarea armelor de distrugere în masă drept cea mai mare amenințare posibilă la adresa securității europene; întrucât principiul director și general al UE în materie de dezarmare și neproliferare constă în susținerea și consolidarea tuturor instrumentelor internaționale relevante,

1.  crede cu tărie într-o lume fără arme nucleare; invită toate instituțiile UE și statele membre să acționeze împreună și în cadrul forurilor internaționale pentru a obține rezultate în acest domeniu, cu scopul de a reduce și, în cele din urmă, a reduce la zero, numărul de arme nucleare, atât la nivel mondial, cât și pe teritoriul lor; refuză ideea conform căreia intimidarea nucleară este necesară și preferă eforturile diplomatice multilaterale și medierea;

2.  salută rezultatele summitului privind securitatea nucleară din 2016, inclusiv crearea unui grup de contact pe probleme de securitate nucleară pentru a contribui la menținerea elanului după summit; salută acordul la care s-a ajuns cu privire la un plan de acțiune pentru a sprijini cinci entități internaționale în desfășurarea activității lor, precum și cele 137 de angajamente privind acțiuni specifice asumate pentru a consolida securitatea nucleară; salută Declarația comună privind promovarea punerii integrale și universale în aplicare a Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU nr. 1540 (2004); regretă faptul că un actor internațional esențial precum Rusia nu a participat la reuniunea la nivel înalt;

3.  salută intrarea în vigoare a modificării din 2005 a Convenției privind protecția fizică a materialelor nucleare, care stabilește obligații pentru statele părți de a-și securiza materialul nuclear civil într-un mod compatibil cu orientările AIEA și de a facilita în continuare incriminarea și urmărirea penală a traficului cu materiale nucleare; solicită ratificarea și punerea în aplicare universală a acestei convenții și îndeamnă toate țările care nu au ratificat încă tratatul să facă acest lucru cât mai curând posibil;

4.  regretă faptul că în anul celei de-a 20-a aniversări, Tratatul de interzicere totală a experiențelor nucleare (CTBT) nu a intrat încă în vigoare; consideră că CTBT joacă un rol central în consolidarea regimului internațional de neproliferare; îndeamnă toate statele care nu au semnat sau ratificat acest tratat să o facă fără întârziere; reafirmă sprijinul UE pentru intrarea rapidă în vigoare și universalizarea tratatului; invită VP/ÎR să continue inițierea de dialoguri cu statele al căror acord este necesar pentru a permite intrarea în vigoare a tratatului;

5.  denunță ultimul test nuclear efectuat de RPDC, acesta trimițând un mesaj extrem de negativ pentru pacea în lume, stabilitatea regională și situația drepturilor omului în RPDC; reamintește faptul că ONU i-a interzis RPDC să efectueze orice test legat de tehnologia nucleară sau a rachetelor; afirmă că aceste încălcări de către RPDC constituie o sfidare gravă a comunității internaționale și îndeamnă această țară să se abțină de la alte teste nucleare și să evite escaladarea tensiunilor într-o regiune care deja este volatilă; ia act de adoptarea unei noi serii de sancțiuni stricte împotriva RPDC și solicită tuturor părților să le pună în aplicare pe deplin; subliniază, cu toate acestea, că sancțiunile anterioare nu au obținut rezultatele preconizate în ceea ce privește limitarea programul nuclear al RPDC; reafirmă faptul că sancțiunile ar trebui să aibă un impact cât mai mic posibil asupra populației civile și ar trebui să fie considerate un mijloc de a ajunge la o soluție politică pentru problema nucleară din Peninsula Coreeană, în special prin reluarea negocierilor celor șase părți;

6.  condamnă cu fermitate orice formă de cercetare, dezvoltare, exploatare sau punere în aplicare în ceea ce privește tehnologiile, cercetarea și capacitățile legate direct sau indirect de programului militar nuclear al RPDC; condamnă cu fermitate dezvoltarea tehnologiei rachetelor balistice de către RPDC (atât a rachetelor lansate de la sol, cât și a rachetelor balistice lansate de pe submarine), acestea fiind o amenințare la adresa securității mondiale și în special a securității și stabilității din Asia;

7.  își exprimă regretul cu privire la provocările continue din partea RPDC și condamnă toate testele cu rachete și testele nucleare, precum și retorica sa agresivă și discursurile de incitare la ură împotriva SUA, Coreei de Sud și Japoniei; invită instituțiile UE și statele membre să întrerupă orice formă de cooperare cu RPDC în domeniul tehnologiilor nucleare și al fizicii nucleare până când RPDC renunță la programele sale nucleare militare;

8.  solicită o colaborare mai intensă cu guvernele SUA, Rusiei, Chinei, Coreei de Sud și Japoniei pentru a asigura o mai bună coordonare în chestiunea armelor nucleare din RPDC, utilizând atât canale bilaterale, cât și forurile multilaterale; subliniază riscul proliferării nucleare care decurge din cele mai recente evoluții din RPDC;

9.  invită autoritățile europene și statele membre să monitorizeze îndeaproape orice posibil transfer de tehnologie nucleară civilă în RPDC sau prin intermediari ai RPDC;

10.  salută înființarea și activitatea Grupului de lucru deschis; salută propunerea adresată Adunării Generale a ONU de a convoca o conferință internațională privind modalitățile de a continua dezarmarea nucleară la nivel mondial, inclusiv prin negocierea unui posibil instrument cu caracter obligatoriu; invită statele membre să sprijine o astfel de propunere, și invită VP/ÎR Federica Mogherini și SEAE să aibă o contribuție pozitivă la organizarea unei astfel de conferințe;

11.  sprijină pe deplin instituirea de zone fără arme nucleare drept contribuții importante la asigurarea unei lumi fără arme nucleare; consideră că instituirea unei astfel de zone în Orientul Mijlociu ar spori perspectivele de pace în regiune;

12.  salută rolul UE în realizarea Planului comun de acțiune cuprinzător, precum și angajamentul permanent exprimat de VP/ÎR în această privință; consideră că această experiență pozitivă ar trebui să fie un exemplu al modului în care UE ar putea fi un actor important în găsirea de soluții la crizele majore la nivel mondial; solicită tuturor părților să susțină acordul încă fragil și să respecte toate cerințele sale;

13.  invită autoritățile iraniene să dea dovadă de transparență, angajament și deschidere în ceea ce privește programul lor nuclear civil, inclusiv schimbul de informații cu organizațiile internaționale precum AIEA;

14.  consideră că, în ciuda eșecului Conferinței de revizuire a TNP din 2015, neproliferarea și dezarmarea nucleară trebuie să rămână în centrul agendei internaționale și reafirmă că TNP rămâne piatra de temelie a regimului de neproliferare nucleară și baza pentru continuarea dezarmării nucleare; invită comunitatea internațională să continue eforturile în această direcție prin angajarea în direcții realiste și raționale, în perspectiva următorului ciclu de revizuire a TNP; consideră că UE ar trebui să joace un rol activ în acest domeniu, mărindu-și vizibilitatea în calitate de actor important în efortul global de limitare a proliferării ADM;

15.  consideră că amenințările și provocările emergente, precum și modificările survenite în mediul internațional, impun actualizarea Strategiei din 2003 împotriva proliferării AMD și a Noilor linii de acțiune din 2008;

16.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, parlamentelor și guvernelor statelor membre și Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite.

 

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0028.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate