Proċedura : 2016/2936(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B8-1132/2016

Testi mressqa :

B8-1132/2016

Dibattiti :

PV 26/10/2016 - 17
CRE 26/10/2016 - 17

Votazzjonijiet :

Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0424

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PDF 443kWORD 103k
Ara wkoll il-mozzjoni għal riżoluzzjoni komuni RC-B8-1122/2016
19.10.2016
PE589.732v01-00
 
B8-1132/2016

imressqa wara d-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura


on nuclear security and non-proliferation  (2016/2936(RSP))


Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Hilde Vautmansċ f'isem il-Grupp ALDE

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-sigurtà u n-nonproliferazzjoni nukleari (2016/2936(RSP))  
B8-1132/2016

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Marzu 2010 dwar it-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Jannar 2013 dwar ir-Rakkomandazzjonijiet tal-Konferenza għar-Reviżjoni tat-Trattat tan-Nonproliferazzjoni rigward żona ħielsa mill-armi ta' qerda massiva fil-Lvant Nofsani(2),

–  wara li kkunsidra l-Istrateġija tal-UE kontra l-Proliferazzjoni tal-Armi ta' Qerda Massiva, adottata mill-Kunsill Ewropew fit-12 ta' Diċembru 2003,

–  wara li kkunsidra n-nuqqas ta' ftehim dwar Dokument Finali fil-Konferenza għar-Reviżjoni tat-Trattat tan-Nonproliferazzjoni tal-2015,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar id-Disa' Konferenza ta' Reviżjoni tal-Partijiet għat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari (8079/15),

–  wara li kkunsidra d-dokumenti adottati fir-rebbiegħa tal-2016 matul is-Summit dwar is-Sigurtà Nukleari f'Washington,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU 2310 (2016) fl-20 anniversarju tat-Trattat dwar il-Projbizzjoni Totali tal-Provi Nukleari (CTBT),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Tbilisi tal-1977, li ġiet adottata b'kunsens mill-Assemblea Parlamentari tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-G7 tal-11 ta' April 2016 dwar in-nonproliferazzjoni u d-diżarm maħruġa f'Hiroshima, fil-Ġappun,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar l-istabbiliment ta' żona ħielsa mill-armi nukleari fir-reġjun tal-Lvant Nofsani (A/RES/66/61),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/422/PESK tat-23 ta' Lulju 2012 li tappoġġa proċess li jwassal għall-istabbiliment ta' żona ħielsa mill-armi nukleari u mill-armi kollha l-oħra ta' distruzzjoni massiva fil-Lvant Nofsani(3),

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU A/RES/70/33 tas-7 ta' Diċembru 2015 dwar it-tkomplija tad-diżarm nukleari multilaterali, u r-rapport tal-Grupp ta' Ħidma miftuħ (OEWG) lill-Assemblea Ġenerali tan-NU li ġie adottat fid-19 ta' Awwissu 2016 (A/71/371),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-ambjent tas-sigurtà fil-viċinat tal-Unjoni Ewropea ddeterjora b'mod konsiderevoli u sar anqas prevedibbli; jinnota li n-natura tat-theddid huwa kemm konvenzjonali kif ukoll mhux konvenzjonali u huma maħluqa kemm minn atturi reġjonali u globali statali kif ukoll dawk mhux statali;

B.  billi l-paċi, is-sigurtà u l-istabbiltà internazzjonali qed jiġu mhedda b'mod serju minn diversi żviluppi, inkluż relazzjonijiet li qed jiddeterjoraw bejn l-Istati li għandhom armi nukleari bħall-Federazzjoni Russa, l-Istati Uniti, l-Indja, il-Pakistan u l-Iżrael, u l-iżvilupp ulterjuri ta' kapaċitajiet nukleari mir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea (RDPK);

C.  billi l-proliferazzjoni ta' forom ta' armi ta' qerda massiva (AQM) qed tkun imminimizzata u progressivament mwaqqfa permezz ta' applikazzjoni internazzjonali effikaċi tal-projbizzjoni u tal-obligazzjonijiet inklużi fil-Konvenzjoni dwar l-Armi Bijoloġiċi u Tossiċi (BTWC) tal-1972 u l-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi (CWC); billi, madankollu, il-proliferazzjoni tal-AQM nukleari u l-mod kif jiġu fornuti jibqgħu kwistjoni ta' tħassib mill-aktar serja għall-komunità internazzjonali;

D.  billi minn Jannar 2016 disa' Stati – l-Istati Uniti, ir-Russja, ir-Renju Unit, Franza, iċ-Ċina, l-Indja, il-Pakistan, l-Iżrael u r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea – kellhom total ta' madwar 15 395 arma nukleari, meta mqabbla ma' xi 15 850 fl-2015;

E.  billi l-prevenzjoni ta' kisba jew użu minn terroristi jew minn stati oħrajn ta' armi nukleari, kif ukoll it-tnaqqis u l-eliminazzjoni tal-arsenali nukleari kollha u l-progress lejn dinja mingħajr armi nukleari huma prijorità;

F.  billi ma sar l-ebda progress dwar passi konkreti lejn id-diżarm nukleari kif miftiehem fil-Konferenza ta' Reviżjoni tat-TNP tal-2010; billi l-Konferenza ta' Reviżjoni tal-NPT 2010 ġibdet l-attenzjoni fuq l-impatt umanitarju tal-armi nukleari;

G.  billi għandha tkompli tingħata prijorità għal aktar tisħieħ tal-objettivi ta' nonproliferazzjoni u diżarm ewlenin tat-tliet pilastri tat-TNP, jiġifieri partikolarment, in-nonproliferazzjoni, id-diżarm u l-kooperazzjoni dwar l-użu paċifiku tal-enerġija nukleari;

H.  billi l-istati li għandhom armi nukleari u li huma firmatarji tat-TNP qegħdin jimmodernizzaw u jsaħħu l-arsenali ta' armi nukleari tagħhom u qegħdin itawlu t-teħid ta' azzjoni biex inaqqsu u jeliminaw l-arsenali nukleari tagħhom u biex inaqqsu l-aderenza tagħhom għal duttrina militari ta' deterrent nukleari;

I.  billi r-Russja u l-Istati Uniti jkomplu jimplimentaw it-Trattat il-Ġdid dwar it-Tnaqqis tal-Armi Strateġiċi (START) li se jiskadi fl-2021; billi l-proposta formali tal-Istati Uniti biex timpenja ruħha f'negozjati suċċessivi għat-Trattat START il-ġdid ma ġietx reċiprokata mill-Federazzjoni Russa, u li s'issa ma kien hemm ebda tkomplija fuq it-trattat START il-ġdid biex jiġi indirizzat it-tnaqqis f'armi nukleari mhux strateġiċi kif ukoll dawk strateġiċi bil-għan li dawn jiġu eliminati;

J.  billi l-isplużjonijiet tat-testijiet tal-armi nukleari u/jew kwalunkwe splużjoni nukleari oħra jirrappreżentaw theddida għall-paċi u għas-sigurtà internazzjonali, u jxekklu r-reġim tad-diżarm u n-nonproliferazzjoni nukleari globali; billi t-trattat dwar il-projbizzjoni tat-testijiet huwa l-iktar mod effettiv li bih jiġu pprojbiti testijiet bl-armi nukleari u ta' kwalunkwe detonazzjoni nukleari; billi l-2016 tirrappreżenta l-20 anniversarju mill-ftuħ għall-iffirmar tat-Trattat dwar il-Projbizzjoni Totali ta' Provi Nukleari (TPTP) fl-24 ta' Settembru 1996;

K.  billi, minkejja l-isforzi kollha biex titlaqqa' l-Konferenza dwar l-istabbiliment ta' żona tal-Lvant Nofsani ħielsa mill-armi nukleari u l-armi l-oħrajn kollha ta' qerda massiva sa Diċembru 2012, skont il-ftehimiet ta' kunsens tal-Istati Kontraenti tat-TNP fil-Konferenza ta' Reviżjoni tal-2010, din għadha ma seħħitx;

L.  billi s-sikurezza u s-sigurtà tal-armi nukleari tal-Istati Uniti skjerati fit-Turkija ġew taħt skrutinju akbar bħala konsegwenza tal-kunflitt armat fis-Sirja;

M.  billi l-ftehimiet dwar il-kontroll tal-armi u n-nonproliferazzjoni huma parti importanti mis-sistema ta' sigurtà tal-Ewropa ta' wara l-Gwerra Bierda, li issa qed tidher dejjem iżjed fraġli minħabba l-aggressjoni Russa fl-Ukraina;

N.  billi l-5 ta' Diċembru 2015 mmarkat l-20 anniversarju tal-iffirmar tal-Memorandum ta' Budapest; billi l-Ukraina rrispettat id-dispożizzjonijiet kollha tagħha u ħadet pożizzjonijiet proattivi dwar il-kwistjonijiet tad-diżarm nukleari u tan-nonproliferazzjoni nukleari, għall-kuntrarju tal-Federazzjoni Russa li kisret l-impenji tagħha billi okkupat parti mit-territorju tal-Ukraina (il-Krimea) u billi nediet aggressjoni armata fil-Lvant tal-Ukraina; billi din is-sitwazzjoni ħolqot preċedent perikoluż fejn Stat li kien iggarantixxa s-sigurtà tal-Ukraina bħala reazzjoni għad-deċiżjoni tal-Ukraina biex jissieħeb fit-TNP bħala Stat li m'għandux armi nukleari, kisret is-sovranità u l-integrità territorjali tal-Ukraina u pperikolat u għamlet ħsara serja mhux biss lill-kredibilità tal-istrument kollu, iżda wkoll l-assigurazzjonijiet negattivi tas-sigurtà pprovduti mill-istat li għandu armi nukleari, kif ukoll it-TNP innifsu u l-idea li jiġu promossi d-diżarm u n-nonproliferazzjoni nukleari globali abbażi tad-dritt internazzjonali u tat-trattati multilaterali;

O.  billi r-Russja skjerat missili b'kapaċità nukleari Iskander ta' medda qasira lejn Kaliningrad biex twettaq eżerċizzji u titjiriet li jinvolvu sistemi b'kapaċità nukleari, u billi d-deċiżjoni tar-Russja li tissospendi l-Ftehim dwar id-Dispożizzjoni u l-Ġestjoni tal-Plutonju konkluż mal-Istati Uniti fis-sena 2000, aggravat it-tħassib dwar dipendenza akbar fuq armi nukleari mir-Russja;

P.  billi, bħala parti tal-Pjan ta' Azzjoni Komprensiv Konġunt maqbul mal-Iran, kif ukoll minħabba r-rwol tagħha bħala membru sħiħ tal-Kummissjoni Konġunta, l-UE tiżvolġi rwol importanti fis-superviżjoni tal-implimentazzjoni tal-ftehim;

Q.  billi fid-9 ta' Settembru 2016, ir-RDPK wettqet il-ħames prova nukleari tagħha ftit xhur biss wara t-test tas-6 ta' Jannar 2016; billi dan it-test, li r-RDPK allegat li kienet "prova ta' bomba tal-idroġenu li rnexxiet", b'mod ċar jikser l-obbligi internazzjonali tagħha fl-ambitu tar-riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU u d-Dikjarazzjoni Konġunta tal-1992 tal-Korea ta' Isfel u tal-Korea ta' Fuq dwar id-Denuklearizzazzjoni tal-Peniżola Koreana, li tiddikjara li ż-żewġ pajjiżi mhux se jiżviluppaw jew iżommu armi nukleari; billi l-proliferazzjoni ta' kwalunkwe tip ta' AQM, u b'mod partikolari l-armi nukleari u l-mezzi ta' kunsinna tagħhom, jirrappreżentaw theddida għall-paċi u s-sigurtà internazzjonali; billi r-RDPK ħabbret l-irtirar tagħha mit-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari (TNP) fl-2003, u ilha twettaq provi nukleari sa mill-2006 u li fl-2009 iddikjarat uffiċjalment li kienet żviluppat arma nukleari għal finijiet ta' dissważjoni, li jfisser li issa amplifikat it-theddida tagħha għall-ġirien tagħha fl-Asja tal-Grigal, u għall-paċi u s-sigurtà reġjonali u internazzjonali;

R.  billi l-Istrateġija Ewropea ta' Sigurtà tal-2003 ddikjarat li l-proliferazzjoni tal-armi ta' qerda massiva hi potenzjalment l-akbar theddida għas-sigurtà tagħna, inkluża l-possibbiltà ta' tellieqa għall-armi ta' qerda massiva, u billi l-UE hi impenjata biex tikseb aderenza universali mas-sistemi ta' trattati multilaterali, u kif ukoll biex issaħħaħ it-trattati u d-dispożizzjonijiet ta' verifika tagħhom; billi l-Istrateġija Globali tal-2016 tal-UE tħalli barra kwalunkwe diskors dwar l-AQM, in-nonproliferazzjoni u l-kontroll tal-armi;

S.  billi, sfortunatament, l-UE, bi tħejjija għall-Konferenza ta' Reviżjoni tal-NPT 2015, ma setgħetx taqbel fuq pożizzjoni komuni dwar id-diżarm nukleari, filwaqt li tirrikonoxxi għall-ewwel darba li kienu qed jiġu espressi "fehmiet differenti" dwar il-konsegwenzi li żżomm armi nukleari, u li l-Konferenza ta' Reviżjoni tal-NPT 2015 ma setgħetx tadotta Dokument Finali bħala riżultat ta' nuqqas ta' qbil dwar sforzi reġjonali biex tinħoloq żona ħielsa mill-AQM fil-Lvant Nofsani;

T.  billi l-UE impenjat ruħha li tuża l-istrumenti kollha għad-dispożizzjoni tagħha sabiex tevita, tiskoraġġixxi, twaqqaf u, jekk ikun possibbli, telimina l-programmi ta' proliferazzjoni li qed joħolqu tħassib fil-livell dinji, kif inhu espress b'mod ċar fl-Istrateġija tal-UE kontra l-Proliferazzjoni tal-AQM, adottata mill-Kunsill Ewropew fit-12 ta' Diċembru 2003;

1.  Jinsab ferm imħasseb dwar id-deterjorazzjoni tas-sigurtà reġjonali u internazzjonali, dwar il-fatt li reġa' spunta r-rwol tal-armi nukleari f'dak il-kuntest u dwar in-nuqqas ta' implimentazzjoni ta' miżuri ta' diżarm u non-proliferazzjoni;

2.  Jitlob lill-istati kollha li għandhom armi nukleari biex jieħdu miżuri provviżorji konkreti ħalli jnaqqsu r-riskju ta' splużjonijiet ta' armi nukleari, inkluż it-tnaqqis tal-istatus operazzjonali tal-armi nukleari kif ukoll sabiex l-armi nukleari jitneħħew mill-istadju ta' mobilizzazzjoni u jinħażnu, filwaqt li jnaqqsu r-rwol tal-armi nukleari fid-duttrini militari u jirriduċu fil-pront kull tip ta' armi nukleari;

3.  Jesprimi tħassib serju dwar il-ksur potenzjali tat-Trattat dwar Forzi Nukleari ta' Medda Medja (INF);

4.  Jappoġġa s-Summit dwar is-Sigurtà Nukleari tal-2016, filwaqt li jirrikonoxxi li l-kummerċ mhux awtorizzat u l-użu ta' materjal nukleari huwa theddida immedjata u serja għas-sigurtà globali, u jittama li tintlaħaq sistema kompleta ta' traċċar li fiha jkun fiżikament żgurat il-materjal kollu li jista' jintuża għall-armi;

5.  Jilqa' t-tlestija tal-ħidma tal-Grupp ta' Ħidma miftuħ tan-NU (OEWG) li indirizza negozjati ta' diżarm nukleari multilaterali, skont ir-Riżoluzzjoni A/RES/70/33 tal-Assemblea Ġenerali tan-NU; jilqa' r-rakkomandazzjoni lill-Assemblea Ġenerali tan-NU li tinsab fir-rapport finali tal-OEWG (A/71/371) u li ġiet adottata b'appoġġ wiesa' fid-19 ta' Awwissu 2016, biex tlaqqa' konferenza fl-2017, miftuħa għall-Istati kollha, sabiex jiġi negozjat strument legalment vinkolanti li jipprojbixxi l-armi nukleari u li jwassal għall-eliminazzjoni totali tagħhom; jirrikonoxxi li dan ser isaħħaħ l-objettivi tan-nonproliferazzjoni u d-diżarm u tal-obbligi inklużi fit-TNP kif ukoll jgħin biex jinħolqu l-kundizzjonijiet għal sigurtà globali u dinja mingħajr armi nukleari;

6.  Jistieden lill-Istati Membri jappoġġaw it-tlaqqigħ ta' din il-konferenza fl-2017 u biex jipparteċipaw b'mod kostruttiv fil-proċedimenti tagħha, u jistieden lill-VP / RGħ Federica Mogherini u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna biex jikkontribwixxu b'mod kostruttiv għall-proċedimenti tal-konferenza ta' negozjati tal-2017;

7.  Ifakkar l-20 anniversarju mill-ftuħ għall-iffirmar tat-Trattat dwar il-Projbizzjoni Totali ta' Provi Nukleari (CTBT) fit-23 ta' Settembru 1996, u jissottolinja li trattat ta' projbizzjoni ta' provi verifikabbli b'mod universali, internazzjonali u effettiv hu l-aktar mod effikaċi ta' projbizzjoni ta' splużjonijiet waqt provi ta' armi nukleari u ta' kwalunkwe splużjonijiet nukleari oħra;

8.  Iħeġġeġ lill-istati li fadal elenkati fl-Anness II tas-CTBT, li minnhom hija meħtieġa r-ratifika għad-dħul fis-seħħ tiegħu, biex jiffirmaw u/jew jirratifikaw is-CTBT b'urġenza sabiex dan l-istrument internazzjonali kruċjali jkollu effett ġuridiku sħiħ mingħajr aktar dewmien, u f'dan ir-rigward jilqa' l-adozzjoni tar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU 2310 (2016);

9.  Jesprimi l-apprezzament tiegħu għall-progress sinifikanti li sar mill-Kummissjoni Preparatorja tas-CTBT fl-ikkompletar u l-operat tas-Sistema ta' Monitoraġġ Internazzjonali effettiva tagħha, li, anke mingħajr id-dħul fis-seħħ tat-Trattat, tikkontribwixxi għall-istabilità reġjonali bħala miżura sinifikanti ta' bini tal-fiduċja, ta' tisħiħ tas-sistema ta' nonproliferazzjoni u diżarm u ta' twassil ta' benefiċċji ċivili u xjentifiċi addizzjonali għall-Istati; jesprimi l-konvinzjoni tiegħu li biex jitkompla l-operat tas-sistema ta' monitoraġġ, il-Kummissjoni Preparatorja tas-CTBTO sejra tkompli sserraħ fuq il-kontribuzzjonijiet ta' finanzjament tal-Istati;

10.  Iħeġġeġ lill-Istati li għandhom armi nukleari biex iwaqqfu kwalunkwe ppjanar strateġiku futur ibbażat fuq l-użu ta' kapaċitajiet nukleari; jitlob li jkun hemm approfondiment tad-djalogu mal-istati kollha li għandhom l-armi nukleari bil-ħsieb li tiġi ppreżentata aġenda komuni li jkollha l-għan li tnaqqas progressivament il-ħażna ta' testati nukleari; jappoġġa, b'mod partikolari, il-miżuri meħuda mill-Istati Uniti u r-Russja biex inaqqsu l-armi nukleari skjerati tagħhom kif miftiehem fit-Trattat il-ġdid START;

11.  Jirrikonoxxi li t-tneħħija ta' testati ta' armi nukleari ta' medda qasira, tattiċi u dawk maħsuba bħala substrateġiċi mit-territorju Ewropew tista' tikkontribwixxi b'mod pożittiv biex jinħolqu l-kundizzjonijiet għall-bini ta' żoni ħielsa minn aktar armamenti nukleari, u b'hekk jingħata kontribut biex jiġu sodisfatti l-obbligi ta' nonproliferazzjoni u diżarm li hemm fit-TPN u, fl-istess waqt, dan iservi ta' preċedent għal diżarm nukleari ulterjuri;

12.  Jirrakkomanda li jiġu stabbiliti żoni ħielsa mill-periklu nukleari bħala pass pożittiv lejn dinja ħielsa mill-periklu nukleari; hu tal-fehma, f'dan ir-rigward, li żona ħielsa mill-armi nukleari fil-Lvant Nofsani tkun ta' importanza fundamentali biex tinkiseb paċi dejjiema u komprensiva fir-reġjun; jesprimi, f'dan il-kuntest, diżappunt serju dwar il-fatt li ma nżammitx il-konferenza fl-2012 mitluba mit-TNP dwar l-istabbiliment ta' żona ħielsa mill-armi ta' qerda massiva fil-Lvant Nofsani;

13.  Jappoġġa aktar sforzi biex jissaħħaħ il-mandat tal-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija Atomika (IAEA), inklużi l-ġeneralizzazzjoni tal-Protokolli Addizzjonali għall-Ftehimiet dwar is-Salvagwardji tal-IAEA u passi oħra mfasslin biex jiżviluppaw miżuri li jsaħħu l-fiduċja;

14.  Jemmen li l-Pjan ta' Azzjoni Komprensiv Konġunt (PAKK), magħruf ukoll bħala l-Ftehim Nukleari mal-Iran, kien riżultat notevoli għad-diplomazija multilaterali, u partikolarment għad-diplomazija Ewropea, li għandu jippermetti mhux biss titjib sostanzjali fir-relazzjonijiet UE-Iran, iżda wkoll il-promozzjoni tal-istabbiltà fir-reġjun kollu kemm hu; jemmen li issa l-partijiet kollha huma responsabbli biex jiggarantixxu implimentazzjoni rigoruża u sħiħa tiegħu; jilqa' favorevolment it-twaqqif tal-Kummissjoni Konġunta, magħmula minn rappreżentanti tal-Iran u tal-grupp E3/UE+3 (iċ-Ċina, Franza, il-Ġermanja, il-Federazzjoni Russa, ir-Renju Unit u l-Isati Uniti) flimkien mal-VP/RGħ); jappoġġa bis-sħiħ lill-VP / RGħ fir-rwol tagħha ta' koordinatur tal-Kummissjoni Konġunta fl-ambitu tal-PAKK, u jemmen li l-implimentazzjoni rigoruża u totali tal-PAKK tibqa' ta' importanza enormi;

15.  Jikkundanna l-aħħar testijiet nukleari li saru mir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea (RDPK) u r-rifjut minn dak il-pajjiż li jaċċetta diversi riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, inkluża l-aktar waħda reċenti tat-2 ta' Marzu 2016 (2070); iħeġġeġ lir-RDPK iżżomm lura minn azzjonijiet provokattivi ulterjuri billi tabbanduna l-programmi nukleari u tal-missili ballistiċi tagħha b'mod komplet, verifikabbli u irreversibbli, twaqqaf l-attivitajiet relatati kollha u tikkonforma immedjatament mal-obbligi internazzjonali tagħha kollha, inklużi r-riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU u tal-Bord ta' Gvernaturi tal-IAEA kif ukoll ta' normi oħra internazzjonali tad-diżarm u n-nonproliferazzjoni u terġa' lura għall-mejda tad-diskussjonijiet; jistieden lir-RDPK tiffirma u tirratifika t-Trattat dwar il-Projbizzjoni Totali ta' Provi Nukleari mingħajr dewmien; jafferma x-xewqa tiegħu għal soluzzjoni diplomatika u politika għall-kwistjoni nukleari tar-RDPK; iħeġġeġ liċ-Ċina fir-rwol tagħha bħala membru permanenti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU biex tagħmel pressjoni konsistenti fuq l-RDPK;

16.  Jilqa' l-inklużjoni ta' klawsoli dwar in-nonproliferazzjoni tal-armi ta' qerda massiva fil-ftehimiet tal-UE ma' pajjiżi terzi u fil-pjanijiet ta' azzjoni; jirrimarka li miżuri bħal dawn għandhom jiġu implimentati mill-pajjiżi kollha sħab tal-UE mingħajr eċċezzjoni;

17.  Jilqa' l-preżentazzjoni tal-Istrateġija Globali tal-UE u jħeġeġġ lis-SEAE biex, bħala miżura ta' segwitu, jaġġorna u jespandi l-Istrateġija tal-UE tal-2003 kontra l-proliferazzjoni tal-Armi ta' Qerda Massiva (AQM) u l-Linji ta' Azzjoni Ġodda tal-2009, filwaqt li jqis il-kwistjonijiet u l-problemi deskritti hawn fuq, bil-ħsieb li jagħmel l-UE forza li tmexxi t-tisħiħ u l-progress fi ftehimiet multilaterali ta' diżarm nukleari u nonproliferazzjoni;

18.  Jilqa' l-impenji regolari ma' dawn it-temi permezz tal-Konsorzju tal-UE għan-Non-Proliferazzjoni u ma' organizzazzjonijiet oħra tas-soċjetà ċivili u think tanks, u jistieden lil Konsorzju tal-UE għan-Nonproliferazzjoni biex iwessa' l-aġenda tiegħu u jinkludu kunsiderazzjonijiet ta' diżarm fuq bażi ugwali;

19.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Istati Membri, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / ir-Rappreżentant Għoli għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lis-Segretarju Ġenerali tan-NU, lill-Kummissarju Għoli tan-NU għall-Affarijiet tad-Diżarm, lill-Organizzazzjoni tat-Trattat dwar il-Projbizzjoni Totali ta' Provi Nukleari u lid-Direttur Ġenerali tal-IAEA.

(1)

ĠU C 349E, 22.12.2010, p. 77.

(2)

ĠU C 440, 30.12.2015, p. 97.

(3)

ĠU L 196, 24.7.2012, p. 67.

Avviż legali - Politika tal-privatezza