Eljárás : 2016/2872(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1133/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-1133/2016

Viták :

PV 27/10/2016 - 3
CRE 27/10/2016 - 3

Szavazatok :

A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0425

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 180kWORD 83k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-1126/2016
19.10.2016
PE589.733v01-00
 
B8-1133/2016

benyújtva a B8-1803/2016. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez

az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján


az európai önkéntes szolgálatról (2016/2872(RSP))


María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Yana Toom, Marian Harkin, Marielle de Sarnez az ALDE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az európai önkéntes szolgálatról (2016/2872(RSP))  
B8-1133/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács 2009. november 27-i határozatára az aktív polgárságot előmozdító önkéntes tevékenységek európai évéről (2011)(1),

–  tekintettel „az önkéntesség szerepéről az EU szakpolitikáiban: határokon átnyúló tevékenységek elismerése és ösztönzése az EU-ban” című, 2011. szeptember 20-i bizottsági közleményre (COM(2011)0568),

–  tekintettel az önkéntesség 2011-es európai éve szövetségnek az európai önkéntességre vonatkozó szakpolitikai menetrendjére,

–  tekintettel a nem formális és az informális tanulás érvényesítéséről szóló, 2012. december 20-i tanácsi ajánlásra(2),

–  tekintettel az „Önkéntesség és önkéntes tevékenység Európában” című, 2013. október 23-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel „A határokon átnyúló önkéntes tevékenységek elismerése és ösztönzése az EU-ban” című, 2012. június 12-i állásfoglalására(4),

–  tekintettel az önkéntesek jogairól és feladatköreiről szóló európai chartára(5),

–  tekintettel a gazdasági és társadalmi kohézió előmozdítása érdekében vállalt önkéntesség szerepéről szóló, 2008. április 22-i állásfoglalására(6),

–  tekintettel az európai önkéntes szolgálatról a Bizottsághoz intézett kérdésre (O-000107/2016 – B8-1803/2016),

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  emlékeztetve arra, hogy 2016-ban az európai önkéntes szolgálat 20. évfordulóját ünnepli, és hogy létrejötte óta 100 000 önkéntest támogatott;

B.  hangsúlyozza, hogy az önkéntesség európai éve (2011), amelyet az Európai Parlament határozottan támogatott, nagyszerű politikai lehetőséget kínált az európai önkéntesség hozzáadott értékének kiemelésére, és most, öt évvel később az Európai Parlamentnek reagálnia kell azokra a hatásokra, amelyeket az önkéntesség európai éve (2011) gyakorolt a szakpolitikák kialakítása tekintetében, és meg kell fontolnia azt, hogy az önkéntesség miként épül be a kulcsfontosságú európai programokba – mint például az Erasmus+ programba és az európai önkéntes szolgálatba;

C.  emlékeztet, hogy az önkéntesség európai éve (2011) lendületet és keretet adott az önkéntesség nemzeti és jogi kereteinek létrehozásához és/vagy felülvizsgálatához Európa-szerte; hangsúlyozza azonban, hogy Európában még mindig nincs az önkéntességgel kapcsolatos összehangolt szakpolitika, egységes kapcsolattartó ponttal az uniós intézményekben;

D.  emlékeztet, hogy az önkéntességet az emberek saját szabad akaratukból, saját választásuk és motivációjuk eredményeként vállalják, pénzügyi haszonszerzés szándéka nélkül; hangsúlyozza, hogy az önkéntességet a szolidaritáshoz vezető útként, illetve az emberi, társadalmi és környezetvédelmi szükségletek és problémák kezelési módjaként lehet definiálni;

E.  hangsúlyozza, hogy az önkéntesség értéket képvisel és fontos mint a szolidaritás egyik leginkább látható kifejeződése, amely előmozdítja és elősegíti a társadalmi befogadást, társadalmi tőkét épít és hatást gyakorol a társadalom átalakítására, valamint hogy az önkéntesség hozzájárul mind a jól működő civil társadalom fejlődéséhez, amely kreatív és innovatív megoldásokat kínálhat a közös kihívásokra, mind a gazdasági növekedéshez, továbbá hogy emiatt érdemes mérni konkrét és célzott módon, mind a gazdasági, mind a társadalmi tőke vonatkozásában;

F.  emlékeztet, hogy a támogató környezet döntő szerepet játszik annak biztosításában, hogy minél több európai polgár vegyen részt önkéntességben, így garantálva az önkéntességi infrastruktúra biztonságos és fenntartható támogatását, különös tekintettel az önkénteseket alkalmazó szervezetekre;

G.  hangsúlyozza, hogy az önkéntesség olyan támogatási mechanizmusok és/vagy megfelelő szervezeti struktúrák együttes alkalmazását követeli meg, amelyeket az önkéntesekre és az önkéntességre vonatkozó jogokat és kötelezettségeket megállapító, megfelelő jogi keret révén kell tovább erősíteni;

H.  hangsúlyozza, hogy mindenki egyforma hozzáférésre jogosult az önkéntes lehetőségekhez és egyforma védelemre a megkülönbözetés valamennyi formájával szemben, és hogy lehetőséget kell biztosítani az önkéntes tevékenységek és a magán- és szakmai élet összehangolására, hogy mód legyen bizonyos rugalmasságra az önkéntes tevékenységek során;

I.  hangsúlyozza, hogy az önkéntesség elismerése amiatt is fontos, hogy minden érintett esetében támogatni lehessen a megfelelő ösztönzőket, ezzel is növelve az önkéntesség mennyiségét, minőségét és hatását, és hogy ez az elismerés kultúrájának fejlesztését igényli, ami jól mutatja, hogy az önkéntesség az európai értékek gyakorlatba történő átültetésének egyik hajtóereje;

J.  elismeri, hogy a 2014–2020-as időszakra vonatkozó új, többéves uniós pénzügyi keret uniós forrásokat biztosított az önkéntességnek, többek között a jelenleg a DG HOME által kezelt és az önkéntességet prioritásként tekintő „Európa a polgárokért” program révén; hangsúlyozza, hogy az új Erasmus+ program lehetőséget biztosít önkéntes projektek finanszírozására és támogatására, elsősorban az európai önkéntes szolgálat program révén, és hogy a DG ECHO létrehozta az EU Segítségnyújtó Önkéntesek programját, amely humanitárius segítségnyújtási projektekben nyújt gyakorlati tanácsot; megjegyzi azonban, hogy az önkéntes szervezetek továbbra is csak korlátozott mértékben férnek hozzá a nagyobb uniós alapokhoz, így az európai strukturális és beruházási alapokhoz is;

K.  emlékeztet, hogy a jelenlegi menekültügyi válság megmutatta és egyben láthatóvá tette, mennyire fontos szerepet játszanak az önkéntesek, miként testesítik meg az európai értékeket, hogyan járulnak hozzá az ellenálló képességhez, továbbá hogy rugalmas és pragmatikus megoldásokkal tudnak szolgálni a közös kihívásokra; emlékeztet arra, hogy az önkéntesség a társadalmi integráció katalizátoraként szolgál, és felszólítja a tagállamokat, hogy ösztönözzék, hogy a migránsok is vállaljanak önkéntes munkát, mivel ez alapvető szerepet játszik társadalmi befogadásukban;

1.  elismeri, hogy az önkéntesség a szolidaritás, a szabadság és a felelősség kifejeződése, amely hozzájárul az aktív polgári szerepvállaláshoz és a személyes emberi fejlődéshez, továbbá a társadalmi befogadás és a kohézió, valamint a képzés, az oktatás és a kultúrák közötti párbeszéd nélkülözhetetlen eszköze, ugyanakkor jelentősen hozzájárul az európai értékek terjesztéséhez; hangsúlyozza, hogy elismerést nyert a harmadik országokban végzett önkéntes munka is, amely a kölcsönös megértés és a kultúrák közötti kapcsolatok megerősítése hasznos stratégiai eszközének bizonyult;

2.  rámutat egy olyan jogi keret biztosításának fontosságára, amely meghatározza az önkéntesség státuszát, valamint az önkéntesekre és az önkéntességre vonatkozó jogokat és kötelezettségeket, továbbá elősegíti a mobilitást és az elismerést; arra ösztönzi azokat a tagállamokat, amelyeknek még meg kell határozniuk az önkéntesekre vonatkozó jogi keretet, hogy használják az önkéntesek jogairól és feladatköreiről szóló európai chartát;

3.  felhívja a tagállamokat, hogy a 2012. évi tanácsi ajánlás keretében alkalmazzanak konkrét validálási eljárásokat; kéri, hogy az egyéni készségekről szóló európai útlevéllel és az Europass-szal kapcsolatos jövőbeli kezdeményezések során helyezzenek nagyobb hangsúlyt a formális, informális és nem formális tapasztalatok révén szerzett tudásra, beleértve az önkéntességet is; emlékeztet arra, hogy az önkéntesség olyan készségeket biztosít, amelyek megkönnyítik a munkaerőpiachoz való hozzáférést, és hogy az ilyen kompetenciáknak egy alulról építkező megközelítésen alapuló tantervben kell tükröződniük, amely kiemeli az önkéntesség keretében szerzett képességeket és a jó szándékot;

4.  felszólítja a tagállamokat, hogy az európai önkéntes szolgálatot a szolidaritásra és a polgári szerepvállalásra történő nevelés eszközeként a fiatalabb generáció körében oktatási és felsőoktatási rendszereikben támogassák;

5.  javasolja, hogy támogassák és hajtsák végre az önkéntesként eltöltött idő beszámítását az uniós támogatások társfinanszírozásába, amint azt a Bizottság az új költségvetési rendeletre vonatkozó javaslatában ajánlotta;

6.  megjegyzi, hogy Európában csaknem 100 millió, valamennyi korcsoporthoz tartozó polgár tevékenykedik önkéntesként, és munkájuk az EU GDP-je mintegy 5%-ának megtermeléséhez járul hozzá; felhívja a Bizottságot, hogy az önkénteseket nagyobb mértékben középpontba állító politikaformálás révén vegye figyelembe az önkéntesek által biztosított termékek és szolgáltatások gazdasági értékét;

7.  felhívja a tagállamokat, hogy fogadják el a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által kidolgozott rendszert az önkéntesség gazdasági értékének mérésére; felhívja az Eurostatot, hogy támogassa ebben a tagállamokat, hogy összehasonlítható adatokat lehessen gyűjteni Európában, és hogy EU-szerte dolgozzon ki az önkéntesség gazdasági hatásának mérésére szolgáló közös jelzőszámokat és módszertanokat;

8.  felszólítja a tagállamokat, hogy hozzanak létre megfelelően finanszírozott nemzeti önkéntes szolgálati rendszereket, és javítsák az önkéntes lehetőségekkel kapcsolatos minőségi információkhoz való hozzáférést országos és helyi szinten egyaránt, különös tekintettel a meglévő ifjúsági információs hálózatokra és az egymás közötti tájékoztatásnyújtásra; nemzeti polgári szolgálati központok létrehozására ösztönzi a tagállamokat, ami előmozdítaná a nemzetközi önkéntes lehetőségeket is;

9.  javasolja, hogy tegyék nemzetközibbé az európai önkéntes szolgálatot, továbbá hogy hívják meg az EFTA/EGT összes tagországát, a csatlakozó és a tagjelölt országokat, hogy az EU-val kötött társulási és kétoldalú megállapodásaikkal összhangban működjenek együtt az uniós tagállamokkal; hangsúlyozza, hogy több külföldi önkéntesmunka-lehetőségre van szükség, és mind az uniós, mind pedig a szomszédos országokban fokozni kell az önkéntes szervezetek közötti együttműködést;

10.  kéri a Bizottságot, hogy készítsen tanulmányt a nemzeti önkéntes szolgálat, a polgári szolgálat és a szolidaritási hadtest rendszeréről, valamint a potenciális önkéntesek lehetőségeiről az egyes tagállamokban, hogy könnyebbé váljon a kölcsönös megértés és a bevált gyakorlatok terjedése, valamint egy európai polgári szolgálat létrehozásának lehetőségéről – mindezt az európai polgárság erősítésének céljával;

11.  kéri, hogy a Bizottság az önkéntesség szociális, emberi és állampolgári értékeit középpontba helyezve – és nem azt, hogy az európai önkéntes szolgálatnak köszönhetően egész Európában ingyen lehet utazni – javítsa és alakítsa át az európai önkéntes szolgálat kommunikációs stratégiáját;

12.  támogatja a Bizottság elképzelését, hogy létrehoz egy új önkéntességi kezdeményezést, az EU Szolidaritási Hadtestét; felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az önkéntes szervezeteket bevonják a kezdeményezés kidolgozásába, és hogy annak végrehajtása ne veszélyeztesse a más programokra már elkülönített forrásokat;

13.  ragaszkodik ahhoz, hogy az európai önkéntes szolgálat az abban szerepet vállaló emberek és szervezetek, valamint az egész társadalom javát szolgálja, és hogy az európai önkéntes szolgálat javítsa az Erasmus+ program polgári szerepvállalási dimenzióját; hangsúlyozza, hogy az európai önkéntes szolgálatot reklámozni kell a fiatalok, különösen az önkéntesség és a mobilitás iránt még nem érdeklődő fiatalok körében, motiválva őket és megváltoztatva hozzáállásukat, az idősebb nemzedéket sem kizárva, hiszen ők is fontos szerepet játszhatnak, például mentorként;

14.  hangsúlyozza, hogy az önkéntesség szerepet játszik az aktív időskorban, és az önkéntes tevékenységek európai éve (2011) és az aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve (2012) által adott lendületet kihasználva erősíti mind a fiatal, mind az idős polgároknak a polgári szerepvállalás terén betöltött szerepét;

15.  hangsúlyozza, hogy az európai önkéntes szolgálatnak minőségi önkéntes helyek kínálatán kell alapulnia, valamint be kell tartania az önkéntesekre vonatkozó chartát és a tanulói mobilitás minőségi chartájának elveit, továbbá hogy az európai önkéntes szolgálatnak olyan struktúrán kell alapulnia, amely ösztönzi, hogy az önkéntes szervezetek fogadószervezetekké váljanak, ezáltal biztosítva számukra megfelelő támogatást és képzést, ugyanakkor megerősítve azon koordináló szervezetek szerepét, amelyek nagyszámú fogadószervezetet támogatnak, például az adminisztrációt és a képzést illetően;

16.  emlékeztet, hogy az európai önkéntes szolgálatnak olyan struktúrára kell épülnie, amely lehetővé teszi, hogy a fiatalok gyorsan és könnyen hozzáférhessenek a programhoz, és ezért felszólít a program jelenlegi alkalmazási rendszerének egyszerűsítésére;

17.  hangsúlyozza, hogy a külföldi önkéntes tapasztalatszerzést követően posztorientációs és posztintegrációs képzés formájában meg kell erősíteni a nyomonkövetési és helyi szempontokat nemcsak az indulás előtt, de a visszatérés után nyújtott támogatás révén;

18.  hangsúlyozza, hogy minőségi mentorálást kell biztosítani a teljes folyamat során felelős önkéntes irányítás révén és azáltal, hogy felhívják az önkéntesek figyelmét a szervezetekkel és a közösségekkel szembeni saját felelősségükre;

19.  javasolja, hogy a Bizottság vegye figyelembe az Önkéntesség Európai Szövetsége és más önkéntes szervezetek véleményét, melyek ajánlásai tükröződnek az európai önkéntesség szakpolitikai menetrendjében (PAVE);

20.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

HL L 17., 2010.1.22., 43. o.

(2)

HL C 398., 2012.12.22., 1. o.

(3)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0549.

(4)

HL C 322 E., 2013.11.15., 14. o.

(5)

http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf

(6)

HL C 259. E, 2009.10.29., 9. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat