FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 157kWORD 46k
29.9.2016
PE589.746v01-00
 
B8-1145/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om TTIP og beskyttelsen af AOC'er


Dominique Martin

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om TTIP og beskyttelsen af AOC'er  
B8-1145/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at den transatlantiske traktat, der er ved at blive forhandlet i al hemmelighed mellem EU og USA, er blevet præsenteret som en traktat, der skaber arbejdspladser, og som en enestående mulighed;

B.  der henviser til, at en anden realitet er ved at vise sig, nemlig at der kun vil blive skabt få arbejdspladser, og at arbejdsløsheden vil stige på kort sigt;

C.  der henviser til, at det fremgår af evalueringerne, at konsekvenserne for landbruget vil blive alvorlige, når mange kontrollerede oprindelsesbetegnelser (AOC) forsvinder, at de amerikanske fødevare lobbyer har oplyst, at de afviser at respektere disse betegnelser, og at 177 medlemmer af den amerikanske kongres har anmodet det amerikanske handelsministerium om aggressivt at modarbejde de europæiske bestræbelser i denne henseende;

D.  der henviser til, at selv om visse betegnelser er beskyttet i de forudgående aftaler som med Canada, vedgår Kommissionen allerede nu, at mange ikke kan reddes;

1.  kræver, at Kommissionen evaluerer det eventuelle tab af knowhow og arbejdspladser i EU i denne sektor;

2.  kræver, at Kommissionen indfører mekanismer til forebyggelse af dette tab.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik