RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 151kWORD 47k
29.9.2016
PE589.746v01-00
 
B8-1145/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse ning kontrollitud päritolunimetuste kaitse kohta


Dominique Martin

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse ning kontrollitud päritolunimetuste kaitse kohta  
B8-1145/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Atlandi-ülest partnerlust, mille üle Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid praegu salajasi läbirääkimisi peavad, serveeriti töökohtade loomise mootori ja hea võimalusena;

B.  arvestades, et nüüd paistab, et tegelikkus on teistsugune – töökohti luuakse juurde vähe ning lühiajaline töötuse kasv tundub paratamatu;

C.  arvestades, et hinnangute kohaselt on tagajärjed põllumajanduse jaoks äärmiselt tõsised, sest kaovad mitmed kontrollitud päritolunimetused (mitmed Ameerika toiduainetööstuse lobitöö tegijad on juba teatanud, et keelduvad neid päritolunimetusi tunnustamast, ning 177 USA Kongressi liiget on juba palunud kaubandusministril võidelda agressiivselt Euroopa seisukohtade vastu selles valdkonnas);

D.  arvestades, et kuigi teatavaid päritolunimetusi on varasemate lepingute raames (näiteks Kanadaga) õnnestunud kaitsta, on Euroopa Komisjon praeguseks sunnitud tunnistama, et paljusid tooteid ei ole võimalik päästa;

1.  nõuab, et komisjon hindaks selles valdkonnas oskusteabe ja töökohtade võimalikku kadu ELi liikmesriikides;

2.  nõuab, et komisjon kehtestaks oskusteabe ja töökohtade kadumise vältimiseks vajalikud mehhanismid.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika