ONTWERPRESOLUTIE
PDF 156kWORD 47k
29.9.2016
PE589.746v01-00
 
B8-1145/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over TTIP en de bescherming van gecontroleerde oorsprongsbenamingen (AOC)


Dominique Martin

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over TTIP en de bescherming van gecontroleerde oorsprongsbenamingen (AOC)  
B8-1145/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat het trans-Atlantische verdrag waarover de Europese Unie en de Verenigde Staten momenteel in het geheim onderhandelen, is gepresenteerd als bron van de creatie van banen en als opportuniteit;

B.  overwegende dat vandaag een andere werkelijkheid naar voren lijkt te komen, dat de creatie van banen beperkt zal blijven en dat een toename van de werkloosheid op korte termijn onontkoombaar lijkt;

C.  overwegende dat er volgens de ramingen ernstige gevolgen zullen zijn voor de landbouw, met het verdwijnen van talrijke gecontroleerde oorsprongsbenamingen (AOC), aangezien de Amerikaanse lobby's al hebben aangekondigd te zullen weigeren de oorsprongsbenamingen te eerbiedigen en 177 leden van het Amerikaanse Congres al aan de Amerikaanse minister van handel hebben gevraagd agressief tegen de Europese inspanningen op dit gebied in te gaan;

D.  overwegende dat, hoewel sommige oorsprongsbenamingen konden worden beschermd bij eerdere overeenkomsten, bijvoorbeeld met Canada, de Commissie al erkent dat talrijke producten niet zullen kunnen worden gered;

1.  eist dat de Commissie een beoordeling maakt van de eventuele verliezen op het gebied van kennis en banen in deze sector in de landen van de Unie;

2.  eist dat de Commissie de nodige mechanismen invoert om deze verliezen te voorkomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid