PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 385kWORD 47k
29.9.2016
PE589.746v01-00
 
B8-1145/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la TTIP și la protecția denumirilor de origine controlată


Dominique Martin

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la TTIP și la protecția denumirilor de origine controlată  
B8-1145/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât parteneriatul transatlantic, care face în prezent obiectul unor negocieri secrete între Uniunea Europeană și SUA, a fost prezentat drept o sursă de noi locuri de muncă și o oportunitate;

B.  întrucât, în prezent, există mai multe elemente care par să arate că realitatea este diferită și că potențialul de creare de locuri de muncă va rămâne scăzut, creșterea ratei șomajului pe termen scurt fiind inevitabilă;

C.  întrucât, potrivit estimărilor, dispozițiile TTIP vor avea consecințe grave asupra agriculturii, existând riscul dispariției unui număr ridicat de denumiri de origine controlată (DOC) și, în acest context, reamintește faptul că lobby-urile americane din industria alimentară au anunțat deja că nu vor respecta regimul de protecție a DOC, iar 177 de membri ai Congresului american au solicitat deja secretarului de stat pentru comerț să „acționeze în continuare în mod agresiv pentru a contracara eforturile europene în acest domeniu”;

D.  întrucât, deși multe dintre DOC ar fi putut fi protejate cu ocazia încheierii acordurilor precedente, cum ar fi acordul cu Canada, Comisia Europeană recunoaște deja că numeroase produse care beneficiază în prezent de protecție nu vor mai putea fi salvate,

1.  solicită Comisiei să realizeze o evaluare a eventualelor pierderi în materie de know-how și de locuri de muncă pe care le-ar putea suferi statele membre în acest sector;

2.  îndeamnă Comisia să instituie mecanismele necesare pentru a preveni aceste pierderi.

Notă juridică - Politica de confidențialitate