NÁVRH UZNESENIA
PDF 246kWORD 47k
29.9.2016
PE589.746v01-00
 
B8-1145/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o TTIP a ochrane chránených označení pôvodu


Dominique Martin

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o TTIP a ochrane chránených označení pôvodu  
B8-1145/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže transatlantická zmluva, o ktorej Európska únia a Spojené štáty Americké v súčasnosti tajne rokujú, bola prezentovaná ako zdroj zamestnanosti a nová príležitosť;

B.  keďže, ako sa dnes zdá, skutočnosť je omnoho iná, pretože sa vytvorí len málo pracovných miest a nárast nezamestnanosti bude v krátkodobom horizonte zjavne nevyhnutný;

C.  keďže podľa odhadov to bude mať závažné následky na poľnohospodárstvo, v ktorom zmizne množstvo chránených označení pôvodu (CHZO), pretože americkí lobisti výrobcov potravín už ohlásili, že nebudú tieto označenia rešpektovať, a 177 členov amerického Kongresu už vyzvalo amerického ministra obchodu, aby „tvrdo postupoval proti európskym snahám v tejto oblasti“;

D.  keďže hoci sa v predchádzajúcich dohodách, napríklad v dohode s Kanadou, podarilo ochrániť niektoré označenia, Európska komisia už teraz uznáva, že v prípade mnohých výrobkov záchrana nebude možná;

1.  žiada, aby Komisia vyhodnotila prípadné straty know-how a pracovných miest v členských krajinách Únie v tomto odvetví;

2.  žiada, aby Komisia zaviedla potrebné mechanizmy, ktorými by sa predišlo týmto stratám.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia