Procedure : 2016/2935(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1158/2016

Indgivne tekster :

B8-1158/2016

Forhandlinger :

PV 26/10/2016 - 15

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 255kWORD 61k
24.10.2016
PE593.584v01-00
 
B8-1158/2016

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen for journalister i Tyrkiet (2016/2935(RSP))


Marine Le Pen, Edouard Ferrand, Mireille D’Ornano, Marcel de Graaff, Gerolf Annemans, Janice Atkinson, Harald Vilimsky, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen for journalister i Tyrkiet (2016/2935(RSP))  
B8-1158/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udtalelse af 26. oktober 2016 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at situationen for pressefriheden i Tyrkiet er forværret i de seneste ti år; der henviser til, at landet i 2016 ligger som nr. 151 i Journalister uden Grænsers globale pressefrihedsindeks, mens dets placering i 2005 var nr. 98;

B.  der henviser til, at ytrings- og pressefrihed er væsentlige grundlæggende elementer i ethvert demokrati;

C.  der henviser til, at Tyrkiet stadig er kandidat til EU-medlemskab;

D.  der henviser til, at den tyrkiske regering misbruger undtagelsestilstanden og det fejlslagne kupforsøg den 15. juli 2016 til at gennemføre en alvorlig indskrænkning af ytrings- og mediefriheden;

E.  der henviser til, at 89 journalister ifølge Journalister uden Grænser blev anholdt i løbet af de første seks uger af undtagelsestilstanden, samtidig med at 104 medier blev lukket, hvorved over 2 300 journalister efterfølgende mistede deres job, mens mindst 330 journalister fik frataget deres pressekort; der henviser til, at mange andre journalister lige nu befinder sig i politiets varetægt, er blevet arresteret og efterfølgende løsladt uden tiltale, eller endnu ikke er blevet tilbageholdt, men har fået en arrestordre udstedt mod sig;

F.  der henviser til, at der også foregik omfattende og systematiske krænkelser af pressefriheden før det mislykkede kupforsøg og den efterfølgende undtagelsestilstand, hvor de mest kendte eksempler er terror- og spionagesagen mod avisen Cumhuriyet, efter at denne i maj 2015 havde lagt en video og nyhedsrapport, der viste lastbiler læsset med våben til jihadisterne i Syrien, på nettet, anholdelsen af den pågældende avis' redaktør Can Dündar og journalist Erdem Gül i november, politirazziaen mod mediekoncernen Ipeks tv-stationer og aviser og afskedigelsen af dens journalister i oktober 2015 samt statens overtagelse af avisen Zaman i marts 2016;

G.  der henviser til, at journalister er ikke kun er mål for angreb fra statens og domstolenes side, men også udsættes for pøbelvold, såsom angrebet på avisen Hürriyet foretaget af en menneskemængde under ledelse af en AKP-parlamentariker i september 2015, og fire mænds gennemtævning af Hürriyet-journalisten Ahmet Hakan;

H.  der henviser til, at krænkelserne af mediefriheden i Tyrkiet også har berørt europæiske statsborgere som f.eks. den tyske satiriker Jan Böhmermann og den nederlandske journalist Ebru Umar;

I.  der henviser til, at tusindvis af websteder på nuværende tidspunkt er blokeret i Tyrkiet; der henviser til, at de tyrkiske myndigheder ifølge Human Rights Watch stod bag næsten tre fjerdedele af alle anmodninger til Twitter om fjernelse af tweets og spærring af konti på verdensplan i de første seks måneder af 2015;

J.  der henviser til, at krænkelsen af ytrings- og mediefriheden ikke er det eneste strukturelle problem i Tyrkiet, idet der også er problemer med bl.a. behandlingen af religiøse og andre mindretal, landets nægtelse af at anerkende Republikken Cypern og tvetydighederne omkring terrorgrupper i Syrien og Irak;

1.  opfordrer den tyrkiske regering til at respektere alle demokratiske principper og retsstatsprincippet og ophøre med at diskriminere mod borgere for så vidt angår ytringsfrihed og andre grundlæggende rettigheder;

2.  opfordrer Rådet til at bringe forhandlingerne om Tyrkiets tiltrædelse af EU til ophør;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og den tyrkiske regering.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik